Žmonės yra didesni nei visi tiesioginiai mūsų protėviai. O kurios rūšies žmogbeždžionės yra didžiausios?

1. Gigantopitekai

300 kg

1935 m. Pietryčių Azijoje rasti pirmieji gigantopiteko palaikai. Ši rūšis buvo gimininga orangutanams, o suaugę individai stovėdami ant dviejų kojų siekė 3 m aukštį. Dantų tyrimai parodė, kad gigantopitekai buvo žolėdžiai. Jie išnyko vos prieš 300 tūkst. metų. Gali būti, kad juos netgi buvo sutikę homininai Homo erectus.

GORILOS

180 KG

2. Iš keturių šiuolaikinių gorilų rūšių didžiausios kalnų gorilos, gyvenančios Konge. Stovėdamos ant dviejų kojų jos siekia beveik 2 m aukštį. Kaip ir kitos gorilos, tai nykstanti rūšis: apytiksliai skaičiuojama, kad planetoje likę mažiau nei 5 tūkst. kalnų gorilų

CHORORAPITHECUS

160 KG

3. Kai kurie mokslininkai mano, kad Chororapithecus buvo ankstyvoji gorilų rūšis. Iš atrastų dantų spėjama, kad šie gyvūnai buvo beveik šiuolaikinių gorilų dydžio. Šios priešistorinės žmogbeždžionės gyveno prieš maždaug 8 mln. metų Etiopijoje ir buvo prisitaikiusios misti riešutais bei ilgai negendančiais vaisiais.

NAKALIPITHECUS

120 KG

4. Nakalipithecus gyveno sausuose Kenijos miškuose prieš maždaug 10 mln. metų. Tiksliai nežinoma, kokio dydžio galėjo užaugti šios žmogbeždžionės. Kol kas rasti palaikai veikiausiai yra patelių, todėl sunku spręsti apie patinų sudėjimą. Ši rūšis – seniausios Afrikos žmogbeždžionės.

OURANOPITHECUS

110 KG

5. Ouranopithecus atrasta Graikijoje. Šios žmogbeždžionės gyveno prieš 8–9 mln. metų. Patinų ir patelių dydis itin smarkiai skyrėsi, o dideli patinai buvo panašūs į šiuolaikines gorilas. Jų dantys (ypač patelių) panašesni į Homo genties dantis.

 

Comments are closed.

Pin It