Nesąžiningas, negailestingas, manipuliuojantis ir beširdis. Psichopato savybės nėra labai malonios. Be to, psichopatai dažnai būna agresyvūs, smurtingi, impulsyvūs ir nepagarbūs. Štai kodėl psichopatai 20–25 kartus dažniau patenka į kalėjimą nei kiti žmonės. 20 % kalinių Amerikoje yra psichopatai.

Vis dėlto ne visi psichopatai yra žudikai ar žiaurūs nusikaltėliai. Kai kurie prisitaiko prie visuomenės normų ir gali atrodyti kaip žmonės, kuriems labai sekasi. Nesąžiningumas ir manipuliatyvumas gali padėti iškilti į verslo pasaulio viršūnes, todėl daugelis psichopatų dirba prestižinius darbus.

Mokslininkai mano, kad 1,2–4,5 % visų suaugusiųjų yra psichopatai, tačiau jų dalis gerokai išauga tarp įtakingus postus užimančių žmonių, tarkim, vadovų, teisininkų ir chirurgų.

Psichopatinį elgesį lemia smegenų vystymosi defektai. Kaip ir šizofrenija bei kitomis psichikos ligomis sergantiems žmonėms, psichopatams sunku gyventi normalų gyvenimą. Daugeliui jų sudėtinga užmegzti artimus santykius, nes paprastai jie nesugeba užjausti kitų žmonių, siekdami naudos yra linkę apgaudinėti ir daug meluoja.

Comments are closed.

Pin It