Vandenynų srovėse maišosi šiltas ir šaltas vanduo. Šylantis klimatas šias sroves sustiprina, todėl jos vis labiau kenkia vandenynų gyvybei.

Žemės klimatas keičiasi. Dėl visuotinio atšilimo kyla ir vandenynų temperatūra bei vandens lygis.

Mokslininkai išsiaiškino, kad didėjanti vandens temperatūra turi įtakos vandenynų srovėms. Šios 10–100 km pločio srovės atlieka svarbų vaidmenį vandenynų vandens apykaitoje. Srovėse maišosi šiltas bei šaltas ir sūrus bei gėlas vanduo. Srovėmis taip pat pernešamos maisto medžiagos, itin svarbios viso pasaulio vandenynų gyvybei. 

Mokslininkai vandenynų sroves stebi iš kosmoso. Pasitelkdami palydovus jie nuolat seka vandens lygį, o analizuodami duomenis gali nustatyti, kiek energijos turi vandenynų srovės. Dabar pastebėti tokie pokyčiai, kokių mokslininkai dar nėra regėję.

Pasirodo, dabar susidaro daugiau vandenynų srovių nei anksčiau, o esamos perneša daugiau energijos. Analizė atskleidė, kad kiekvieną dešimtmetį vandenynų srovės tampa 5 % galingesnės. Tokie pokyčiai itin reikšmingi, nes vandens srautai veikia visą vandenynų gyvybę. Jie reguliuoja šilumą, anglies dvideginio sugertį, vandens gyvūnų mitybą ir gyvenimo ciklus. Mokslininkai mano, kad staigūs srautų pokyčiai gali turėti svarbių pasekmių.

Palyginti su milžiniškais klimato pokyčiais, vandenynų srovės gali atrodyti mažos ir nereikšmingos. Tačiau atradimą padarę mokslininkai akcentuoja, kad vandenynų vandens tėkmė gali smarkiai paveikti ateities klimato prognozes. 

Vandenynų srovėse maišosi šiltas ir šaltas vanduo. Šylantis klimatas šias sroves sustiprina, todėl jos vis labiau kenkia vandenynų gyvybei.

 

Comments are closed.

Pin It