Pitagoro teorema – kur kas daugiau nei vien raidės ir skaitmenys. Šią formulę sukūręs žmogus buvo paslaptingas kulto lyderis, matematikos vardu vogęs ir žudęs.

Nors Pitagoras yra vienas garsiausių senovės graikų, ekspertai užtikrinti tik dėl kelių faktų apie jį: jis gyveno 500 m. pr. Kr., buvo kulto lyderis ir suteikė savo vardą teoremai (a2 + b2 = c2). Ši formulė leidžia apskaičiuoti stačiojo trikampio kraštinių ilgį. Bet veikiausiai ją sukūrė ne pats Pitagoras.

Neišliko nieko, ką būtų užrašęs pats Pitagoras, todėl apie jį žinome tik iš kitų šaltinių, aprašančių šią paslaptingą asmenybę. Esame gana užtikrinti, kad jis gimė Graikijos Samės saloje, studijavo užsienyje, veikiausiai Egipte, Mesopotamijoje (dabartinis Irakas) ir Levante. VI a. pr. Kr. viduryje Pitagoras apsistojo Krotonės saloje (Pietų Italija) ir vadovavo kultui, jo sekėjai laikė jį pusdieviu.

Maldos – griežtai uždraustos

Pitagoro sekėjai buvo prisaikdinti saugoti paslaptis. Anot šaltinių, jiems buvo uždrausta pratarti bent žodį penkerius metus ir niekada neleista kalbėti apie kulto taisykles bei ritualus. Atrodo, kad vis dėlto jie neišlaikė liežuvio už dantų – 200 metų vėliau gyvenęs Aristotelis pasakojo apie nemažai keistų šio kulto elgesio taisyklių.

Kulto nariai šlovino matematikos logiką, buvo veganai ir tikėjo reinkarnacija: kūnas ir protas yra atskiri dalykai, o po mirties protas gali užkariauti kitą kūną – žmogaus arba kito gyvūno. Gali būti, kad Pitagoras idėjų apie reinkarnaciją pasisėmė gyvendamas Egipte, kur panašūs įsitikinimai buvo paplitę.

Buvo ir žemiškesnių kulto taisyklių, pavyzdžiui, kaip apsiauti batus arba draudimas naudotis pagrindiniais keliais ar valgyti pupas. Sudėtinga rasti pastarosios taisyklės paaiškinimą, tačiau dar sunkiau paaiškinti neįtikimus gebėjimus, kuriais neva pasižymėjo Pitagoras.

Aristotelis rašė, kad Pitagoras kartą buvo vienu metu užfiksuotas dviejuose kaimuose, o per olimpiadą atsistojęs ir miniai pademonstravęs, kad viena iš jo šlaunų yra auksinė. Tai buvo priimta kaip dievybės ženklas.

Veikiausiai Pitagoras buvo ne tik pusdievis, bet ir žudikas. Legendos mini, kad jo sekėjas Hipasosas išsiaiškino, jog kvadratinė šaknis iš dviejų yra iracionalusis skaičius, t. y. nei sveikasis skaičius, nei sveikųjų skaičių trupmena. Kai jis apie tai papasakojo Pitagorui, kulto lyderis įtūžo, įmetė Hipasosą į jūrą ir paliko nuskęsti. Pitagoras nekentė iracionaliųjų skaičių netvarkos.

Molinė lentelė atskleidė apgaulę

Nežinome, kiek iš šių pasakojimų apie Pitagorą yra teisingi, tačiau veikiausiai tiesa yra tai, kad ne jis sukūrė garsiąją formulę. Babilone (dabartinio Irako teritorijoje) atrasta molinė lentelė atskleidė, kad babiloniečiai „Pitagoro“ teoremą žinojo prieš beveik 4 tūkst. metų – tūkstančiu metų anksčiau nei Pitagoras.

Ar graikų kulto lyderis sąmoningai babiloniečių žinias pateikė kaip savas, ar vėlesnės kartos jam priskyrė šį atradimą, nežinoma, tačiau Pitagoro vardas liko visiems laikams susietas su trikampiais.

 

Comments are closed.

Pin It