Dirvožemis skiriasi nuo smėlio ir kitų sluoksnių. Iš ko jis susideda ir kaip atsiranda?

Dirvožemį sudaro penki komponentai: mineralai, organinės medžiagos, gyvi organizmai, vanduo ir oras. Mineralai gali būti molio dalelių arba kvarcinio smėlio smiltelių. Organines medžiagas sudaro negyvų augalų dalys ir puvenos. Gyvi organizmai taip pat gali būti bet kas – nuo bakterijų iki sliekų ir vandeninių pelėnų.

Dirvožemį ir jo sąlygas tyrinėjantys mokslininkai sukūrė dirvožemio klasifikacijos sistemą. Konkrečios vietos dirvožemio tipą lemia pagrindinė sudėtinė medžiaga (pvz., molis arba tirpstančio vandens atneštas žvyras) ir klimatas. Negana to, dirvožemis nuolat kinta: vienos medžiagos virsta kitomis, o dar kitàs lietus išplauna į gruntinius vandenis.

Dirvožemis formuojasi dešimtmečius, kartais net šimtmečius ar tūkstantmečius. Todėl ūkininkai labai vertina gerą dirvožemį, o jo kokybė yra itin svarbi pasėliams

Comments are closed.

Pin It