Tūkstančiai Afrikos vaikų buvo pagrobti ir parduoti


Išsamius ir gausiai iliustruotus straipsnius rasite žurnale "Iliustruotasis mokslas".
Prenumeruokite dabar ir kas mėnesį stebėkite naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, atradimus.

Iliustruotasis mokslas

Kai mažas afrikietis berniukas 1755 metais buvo pagrobtas iš namų, jis nė nenutuokė apie jo laukiančią žiaurią ateitį. Kaip ir tūkstančiai kitų afrikiečių, jis jėga nuplukdytas per Atlanto vandenyną į Šiaurės Ameriką ir ten uoste parduotas vergvaldžiui.

Olaudah Equiano yra dešimtmetis berniukas, vienas paliktas su seserimi namuose Benine, Vakarų Afrikoje. Jis sunerimsta, pamatęs du vyrus ir moterį, besiropščiančius per sodo tvorą. Vaikai taip ir nespėjo pasikviesti tėvų į pagalbą ar pabėgti. Burnas jiems užkemša skuduru, o juos pačius nusineša į džiungles.

Surištomis rankomis sesuo ir brolis priversti keliauti dieną ir naktį. Mėnesius plaukęs kanoja ir ėjęs pėsčiomis, Olaudah Equiano galų gale pasiekia jūros krantą. Pakeliui jis atskiriamas nuo sesers ir patenka nuo vieno prekeivio vergais pas kitą, tačiau dabar jo laukia dar viena sukrečianti patirtis. Kartu su kitais 244 sugautais Afrikos vaikais ir suaugusiaisiais jis nugabenamas į europietišką vergų laivą, šis perplukdys jį per Atlanto vandenyną į nežinomybę.

„Tarp vargšų surakintų žmonių sutikau keletą iš savo genties, ir man šiek tiek palengvėjo. Aš jų paklausiau, kas su mumis bus. Jie atsakė, kad mes keliausime į baltųjų žmonių kraštą ir jiems dirbsime. Tačiau aš vis dar bijojau, kad jie mus užmuš. Maniau, kad baltieji atrodė ir elgėsi žiauriai“, – Olaudah Equiano vėliau rašė prisiminimuose.

Berniukas įstumiamas po deniu, ten tvoskia aitrus prakaito, ekskrementų ir vėmalų tvaikas. Ten tiek daug vergų, kad jie negali nei atsigulti, nei pakeisti kūno padėties. Kai kurie graudžiai verkia, kiti aklai spokso prieš save. Jie nebekovoja ir tikriausiai jaučiasi taip, kaip Olaudah Equiano. Jis nori tik mirti. Greit.

Sergantys žmonės metami per bortą

Prekyba vergais tarp Afrikos ir Amerikos gerokai išsiplėtė XVIII amžiuje, o Olaudah Equiano yra vienas iš apytiksliai 70 000 afrikiečių, kurie jėga perplukdomi per Atlanto vandenyną į nežinomybę.

Daugiau kaip 500 000 afrikiečių į Ameriką atkeliavo vergus gabenančiuose laivuose. Daugiau kaip 500 000 afrikiečių į Ameriką atkeliavo vergus gabenančiuose laivuose.,

XV a. nuotykių ieškotojai iš Europos ima puldinėti kaimus Afrikos vakarinėje pakrantėje ir grobti žmones, tačiau vergų eksportas nėra gerai organizuotas iki pat XVII a. antrosios pusės. Europiečiai atkakliai plečia savo naująsias kolonijas, o plantacijų savininkų darbo jėgos poreikio niekaip nepavyksta patenkinti. XVII amžiuje į Šiaurės ir Pietų Amerikas atgabenami du milijonai vergų, o XVIII amžiuje šis skaičius patrigubėja. Tuomet žmonės tampa pačia populiariausia eksporto preke iš Afrikos.

Visoje vakarinėje Afrikos pakrantėje vadai ir prekeiviai įvairiais būdais stengiasi patenkinti paklausą. Karo belaisviai parduodami baltiesiems vergų prekeiviams, vaikai ir suaugusieji nuožmiai grobiami iš šeimų ir gabenami į uostus. Prieš išvykimą vergai sužymimi raudonai įkaitinta geležimi, kad būtų galima nustatyti jų savininką, o savo likimo jie laukia purvinuose ir perpildytuose kalėjimuose.

Kelionė per Atlantą trunka nuo penkių iki šešių savaičių, tą laiką vergai praleidžia patalpose be ventiliacijos ar šviesos. Šviečiant saulei, karštis žudantis, o nuogų žmonių, sėdinčių savo ekskrementuose ir vėmaluose, smarvė sunkiai pakeliama.

Kelionėje vergams duodama labai mažai maisto ir vandens, kapitonas labiau vertina vertingą gyvąjį krovinį nei maisto ir vandens atsargas. Kita vertus, jie finansiškai suinteresuoti kelionės metu prarasti kuo mažiau vergų, tad tie, kurie atsisako maisto ir siekia mirti badu, maitinami per prievartą. Laivo įgula turi net specialų instrumentą speculum orum ir juo per jėgą praveria atsisakančiųjų valgyti burnas ir juos maitina. Vergų patalpose klesti virusai ir bakterijos, daug vergų laivuose miršta nuo dizenterijos ir raupų. Išvydus menkiausią ligos simptomą, vergai išmetami į vandenyną, nes kapitonai baiminasi infekcijų. Prieš laivams pasiekiant Amerikos krantus, vergus kruopščiai nuprausia, nuskuta, vyriausiųjų žili plaukai nudažomi juodai, kad pardavimo dieną jie atrodytų kuo geriau.

Vergo nužudymas kainavo 0,5 cento

Kai vergai atvykdavo į naująjį pasaulį, jie būdavo parduodami aukcionuose arba vadinamosiose grumtynėse.

Aukcionuose vergus jėga užveda ant pakylos, kad visi galėtų juos matyti, ir parduoda aukščiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Vaikai, moterys ir ligoniai paprastai labai pigūs, o jauni vyrai dažniausiai itin populiarūs. Prieš baigiant sandorį, vergai priversti iškęsti žeminančią apžiūrą: susidomėję pirkėjai pirštais spaudo, liečia ir bado visas vergų kūno dalis (taip pat ir genitalijas), patikrina lūpų vidinę pusę. Dešimtmetis Olaudah Equiano parduotas per grumtynes Barbadose, ir šis potyris toks pat baisus  kaip aukcionas.

„Išgirdę signalą, pavyzdžiui, būgno mušimą, pirkėjai bėga į aptvertą kiemą, kuriame laikomi vergai, ir išsirenka labiausiai jiems patikusius. Triukšmas, maišatis ir godūs pirkėjų žvilgsniai dar labiau gąsdina įbaugintus afrikiečius. Taip negailestingai išskiriamos šeimos ir draugai, dauguma jų daugiau nebesusitinka“, – vėliau atsimena Olaudah.

Aukcionai dažnai išskirdavo šeimas ir draugus. Aukcionai dažnai išskirdavo šeimas ir draugus.,

Olaudah Equiano parduodamas karinio jūrų laivyno leitenantui, šis berniuką nusiveža į britų koloniją Virdžinijoje. Pirmieji afrikiečiai į Šiaurės Amerikoje esančią Virdžinijos koloniją atvyko dar 1619 m. Tada juodaodžiai buvo samdomi ir dirbo vergiškomis sąlygomis, tačiau dabar tapo baltųjų privačia nuosavybe ir privalėjo visiškai jiems paklusti. Nė vienas iš 600 000 afrikiečių, jėga atgabentų į Šiaurės Ameriką XVII ir XVIII a., negalėjo pasirinkti vietos, į kurią jie pateks. Šeimos išdraskomos, vergams belieka viltis, kad jie bus parduoti humaniškam savininkui, tačiau jie lygiai taip pat gali atitekti ir žiauriam tironui.

Kad ir kur patenka, vergai priversti sunkiai ir daug dirbti. Dauguma jų nuo ankstyvo ryto iki saulėlydžio prakaitą lieja laukuose. Lovų nėra, tad naktį vergai miega ant varganų antklodžių ant grindų pašiūrėse ar mažose trobelėse. Suaugusieji mėnesiui paprastai gauna keturis kilogramus mėsos ir 35 litrus kukurūzų miltų. Vaikams porcijos nepriklauso, jie gauna košės iš bendro puodo. Stipresnieji vaikai, pajėgūs nustumti kitus, gauna daugiau maisto, o jaunesnieji paprastai ir lieka alkani.

Vergai neturi jokių teisių, ir nors visose Šiaurės Amerikos kolonijose galioja skirtingi vergiją reglamentuojantys įstatymai, taikomos daugiausia tos pačios taisyklės, kurių tikslas tas pats – valdyti ir kontroliuoti vergus. Vergvaldys su savo vergais gali daryti ką panorėjęs ir savo nuožiūra taikyti bausmes. Įstatymais vergams draudžiama palikti plantacijas be savininko leidimo, jiems neleidžiama rinktis didelėmis grupėmis ar mokytis. Bet kuriam baltajam, mokančiam vergą skaityti ar rašyti, gresia bauda, o kitus mokantis juodaodis gali būti išplaktas ar įkalintas. Už dalyvavimą organizuotuose sukilimuose ar vergijos įstatymų pažeidimą grėsė itin griežtos bausmės – nuo išplakimo ir suluošinimo iki įkalinimo ir mirties.

Vergai nuplakami už menkiausią prasižengimą, jie rizikuoja netekti ausies ar rankos, blogiausia, kad jie nieko negali pakeisti. Afrikiečiai yra už įstatymo ribų ir negali imtis teisinių veiksmų ar liudyti prieš baltuosius, o daugelyje valstijų teismai ir visuomenė vergo nužudymo net nelaiko nusikaltimu. Juodaodžių parodymai paprasčiausiai negirdimi, o teismo procesas įmanomas tik tuomet, jei liudyti sutinka baltieji. Juodaodžių gyvenimas buvo nieko nevertas, baltųjų visuomenėje buvo populiarus posakis: „Nužudyti nigerį kainuoja pusę cento, ir jį palaidoti kainuoja pusę cento.“

Vergus baudė, pavyzdžiui, plakimu. Vergus baudė, pavyzdžiui, plakimu.,

Permainų vėjai

Tokio pobūdžio pasakojimai nėra vienetiniai, jau XVIII a. pabaigoje politinės ir religinės grupės Europoje ir Šiaurės Amerikoje ėmė kritikuoti nežmogišką elgesį su juodaodžiais. Buvo siekiama padaryti galą vergijai, ir vergijos priešininkai pasiekė pažangos, kai 13 britų kolonijų 1776 metais priima Nepriklausomybės deklaraciją ir ja kolonijos pasiskelbė laisvomis ir nepriklausomomis valstijomis. Deklaracijoje teigiama, kad visi žmonės sukurti lygūs ir laisvi. Pasak vergijos priešininkų, tai reiškia, kad vergija negalima.

Oponentai tiki, kad vergija yra moraliai neteisinga ir pažeidžia juodaodžių gyventojų žmogiškąją savivertę, o vergvaldžiai teigia, kad vergija ugdo civilizaciją ir kad afrikiečiai nėra pasirengę būti laisvi. Šis teiginys pateikiamas Pietų Karolinoje galiojusiame vergiją reglamentavusiame įstatyme: „Kadangi pirmiau paminėtieji negrai ir kiti vergai yra barbariškos, laukinės ir žiaurios prigimties, šioje srityje būtina priimti ir vykdyti konstitucijas, įstatymus ir taisykles, siekiant pažaboti jų natūraliai demonstruojamą netvarką ir nežmogiškumą.“

Ciniški vergvaldžiai veisia vergus

Pietinės ir šiaurinės valstijos labai nesutaria dėl vergijos panaikinimo. Vermontas tampa pirmąja valstija, vergiją uždraudusia 1777 metais, o likusios šiaurinės valstijos jos pramintu keliu nueina vėlesniais dešimtmečiais.

1808 metais uždraustas vergų importas į JAV, tačiau pati vergija išlieka teisėta. Pietuose rizikuojama dideliais finansiniais interesais, nes plantacijų savininkai labai priklausomi nuo vergų darbo ir bijo žlugimo, kurį gali sukelti vergijos panaikinimas. Taigi, šiaurinėse valstijose vergai išlaisvinami, o pietinėse vyksta visiškai priešingi procesai. Ten vergijoje gimsta karta po kartos, ir kadangi gimstamumo rodikliai geresni nei mirtingumo, vergų populiacija nuosekliai didėja.

1800 m. JAV buvo apie vieną milijoną vergų, o 1860 m. vien pietinėse valstijose vergų suskaičiuojama jau 4 milijonai, tai sudaro trečdalį visų gyventojų. Vergvaldžiai imasi ciniškų pastangų, stengdamiesi padidinti vergų skaičių, tarsi kokių gyvulių. Daugeliui vergvaldžių plantacijose gimę vaikai yra pagrindinis pajamų šaltinis – juos galima parduoti, kai jie sulaukia tinkamo amžiaus, kad galėtų dirbti laukuose.

Visą XIX a. abolicionistai, t. y. vergijos panaikinimo šalininkai, vis aktyviau reikalauja, kad pietinės valstijos panaikintų vergiją. Tačiau plantacijų savininkai aršiai kovoja prieš juodaodžių išlaisvinimą, jie teigia, kad be vergų negalės klestėti. Keliose kitose šalyse vergai taip pat išlaisvinami, tačiau JAV sistema taip įsišaknijusi, kad prireikia kruvino pilietinio karo, kad vergija būtų panaikinta.

Karas prasideda 1861 m., po ketverių metų jis pasibaigia šiaurinių valstijų pergale, prezidentas Abrahamas Lincolnas pasiūlo JAV Konstitucijos pataisą, joje įrašyta, kad vergija yra nelegali visoje šalyje. Ši pataisa priimama 1865 metų gruodį ir užverčia itin tamsų šalies istorijos puslapį.

Kruvinas sukilimas baigėsi 200 juodaodžių mirtimi

Per vergijos laikotarpį JAV įvyko keli vergų sukilimai. Pats žiauriausias ir žinomiausias įvyko Virdžinijos valstijoje 1831 metų rugpjūtį, kai namuose tarnu dirbęs vergas ir pasaulietinis pamokslininkas Natas Turneris atsisakė paklusti baltiesiems. Natas Turneris buvo įsitikinęs, kad Dievas davė jam ženklą sukilti, todėl jis užverbavo apytiksliai 70 vergų ir laisvųjų juodaodžių vyrų. Apsiginklavę peiliais, kirtikliais ir kirviais, sukilėliai keliavo iš vienų namų į kitus ir žudė visus sutiktus baltuosius. Sukilimas buvo sustabdytas po dviejų dienų, tačiau juodaodžiai jau buvo spėję nugalabyti apie 60 vyrų, moterų ir vaikų.

Vėliau Natas Turneris ir keletas jo bendražygių buvo nužudyti, o atsakas į sukilimą buvo kruvini ir žiaurūs veiksmai – baltieji puldinėjo nekaltus juodaodžius ir nužudė apie 200. Po Nato Turnerio sukilimo sugriežtinti vergiją reglamentuojantys įstatymai Virdžinijos ir Pietų Dakotos valstijose, o vergų teisės suvaržytos dar labiau.

Prasiskolinęs vergvaldys pardavė 436 žmones

1857 metų kovo mėnesį įvykusiame didžiausiame vergų aukcione JAV istorijoje parduoti 436 vyrai, moterys ir vaikai. Aukcionas Savanos mieste, Džordžijos valstijoje, tęsėsi dvi dienas ir jas abi pliaupė stiprus lietus, tarsi nuplaudamas vergų, priverstų palikti savo šeimas ir draugus, ašaras. Prieš keletą dešimtmečių vergvaldys Pirsas Batleris paveldėjo pelningą plantaciją, tačiau sėkmė nuo jo nusisuko, jis įklimpo į skolas. Vėliau jis pardavė nekilnojamąjį turtą ir žemę, tačiau gautų pinigų nepakako visoms skoloms padengti, tad buvo priverstas parduoti savo paskutinį turtą – juodąjį auksą.

Į aukcioną iš toli ir arti suvažiavo vergų prekeiviai, siekdami patikrinti parduodamų vergų dantis ir kūno sudėjimą. Vergams liepė vaikščioti pirmyn ir atgal, kad išaiškėtų visos negalės, o susidomėję aukciono dalyviai tikrino kiekvieną vergų kūno milimetrą, ieškodami žaizdų ir sužeidimų. Prekeiviai žmonėmis spaudė vergų rankas ir kojas, prašė jų pakelti rankas ir lankstytis pirmyn ir atgal. „New York Tribune“ žurnalistas Mortimeras Tomsonas rašė, kad per visą aukcioną vergų veiduose „atsispindėjo gili širdgėla“.

Per dvi aukciono dienas Pirsas Batleris uždirbo 303 850 dolerių. Geriausią kainą (6180 dolerių) jis gavo už moterį ir du jos vaikus. Aukščiausia kaina už vieną vergą buvo 1750 dolerių, o pigiausias parduotas už 250 dolerių. Istorijoje šis aukcionas žinomas kaip Verksmo laikotarpis.

Bėglius medžiojo kaip gyvulius

Keletas vergų bandė pabėgti iš plantacijų, tačiau jų savininkai savo nuosavybės lengvai nepaleisdavo, iškabindavo plakatus su dingusiųjų atvaizdais ir mokėdavo atlygį tiems, kas pagaudavo bėglius. Kai kurie baltieji gyveno iš pabėgusių vergų gaudymo, o vergai net keletą metų po pabėgimo rizikavo būti pagauti. Jei vergą pagaudavo, jam grėsė žiauri bausmė – kad nebebandytų pabėgti, kai kurie savininkai vergams nupjaudavo pėdas. Kai kuriems bėgliams ant galvos užpildavo deguto ir padegdavo. Kitus kastruodavo arba plakdavo tol, kol nugara pavirsdavo odos skiautėmis. Kai kurie vergvaldžiai vergo veidą ar ranką pažymėdavo raide R (angl. runaway – bėglys).

Vergai pabėgdavo pogrindžio „geležinkeliu“

Vienas dramatiškiausių protesto būdų prieš vergiją Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo vadinamasis pogrindžio „geležinkelis“ – neteisėtas slaptas tinklas, kuris veikė baltaodžių vergijos priešininkų, laisvų baltaodžių žmonių ir buvusių vergų, pabėgusių nuo savo savininkų, pastangomis. Nuo 1800 iki 1865 m. šis tinklas pagelbėjo 100 000–150 000 vergų pasprukti iš vergijos pietinėse valstijose ir patekti į vergiją panaikinusius regionus netoli Kanados, taip pat šiaurines valstijas ir Meksiką.

Pogrindžio „geležinkelis“ – tai aktyvių gyventojų sistema, kurie padėdavo pabėgusiems vergams gauti bilietą į vieną pusę – į laisvę. Savanoriai, veikę vergijos nepanaikinusiose valstijose, buvo vadinami „konduktoriais“. Jų užduotis – suteikti bėgliams maskuotę bei žemėlapius ir palydėti juos šiaurės kryptimi vadinamaisiais bėgiais. Toliau bėglių laukė kiti aktyvistai, įrengę vadinamąsias stotis savo namuose, ūkiuose ar parduotuvėse. Ten „keleiviais“ vadinti vergai galėdavo pernakvoti, gauti vaistų ir maisto, pasislėpti per ilgą kelionę, žygis galėdavo užtrukti iki vienų metų ir paprastai sudarydavo daugiau nei 1000 kilometrų.

Harieta Tubman, pati pabėgusi iš vergijos, buvo viena iš pogrindžio „geležinkelio“ steigėjų. Harieta Tubman, pati pabėgusi iš vergijos, buvo viena iš pogrindžio „geležinkelio“ steigėjų.,

Dauguma vergų pėsčiomis eidavo nuo vienos stoties iki kitos, nedaugelį laimingųjų pavėžėdavo slaptame arklio traukiamo vežimo skyriuje, laivu gabenamoje paslėptoje dėžėje ar krovininiame traukinyje. Keliaujančius vergus medžiojo kaip gyvulius, nes įstatymai visus šiaurinių ir pietinių valstijų gyventojus įpareigojo gaudyti bėglius ir siųsti juos atgal. Godūs vergų medžiotojai sekė bėglių pėdomis, o šie rizikavo būti žiauriai nubausti, jei juos pagautų: kai kuriems nupjaudavo pėdas, ranką ar ausį, kitus plikydavo verdančiu vandeniu. Slaptame „geležinkelyje“ besidarbuojantys žmonės taip pat rizikavo gyvybėmis – ginklais ir peiliais apsiginklavę vergvaldžiai juos keletą kartų užpuolė ir padegė jų namus ir parduotuves. Jei jų slaptą veiklą atskleistų valdžios pareigūnai, jiems grėstų didžiulės baudos ir įkalinimas iki šešių mėnesių. Istorikų skaičiavimais, požeminio „geležinkelio“ veikloje dalyvavo apie 12 000 žmonių: turtingų ir vargšų, juodaodžių ir baltaodžių, vyrų ir moterų.

Paskutiniai „traukiniai“ į laisvę išvyko XIX amžiaus 7-ojo dešimtmečio pradžioje, tačiau „geležinkelis“ nebuvo oficialiai uždarytas. 1870 metų balandžio mėnesį parduotuvės vitrinoje Detroite, Mičigano valstijoje, buvo pakabintas toks skelbimas: „Pranešimas visiems Pogrindžio geležinkelio akcininkams: biuras uždarytas“.

Ginklus ir alkoholį Afrikoje mainė į vergus

Tamsus Jungtinių Amerikos Valstijų istorijos skyrius prasidėjo vergų prekyba – 600 000 afrikiečių buvo nuplukdyti į Ameriką prekybos maršrutų tinklu, vadinamu trikampe prekyba.

1619 metai. Į Šiaurės Ameriką atplukdyti pirmieji 20 afrikiečių.

1624 metai. Olandai įsteigia Naujojo Amsterdamo koloniją ir atsigabena vergų žemės ūkio darbams.

1670 metai. Vergija įsigali ir įteisinama keliose valstijose.

1705 metai. Virdžinijoje galiojančiame įstatyme numatyta, kad atplukdyti juodaodžiai, kurie nėra krikščionys, tampa vergais visam gyvenimui.

1712 metai. Niujorke vergai surengia sukilimą. 21 vergas nubaudžiamas mirties bausme.

1750 metai. Vergija įteisinama visose 13-oje Šiaurės Amerikos kolonijų.

1774 metai. Daugelyje kolonijų pradedamas riboti arba uždraudžiamas vergų gabenimas ir prekyba vergais.

1776 metai. Britų kolonijose priimama Nepriklausomybės deklaracija.

1777 metai. Vermontas tampa pirmąja valstija Amerikoje, uždraudusia vergiją.

1786 metai. Visose valstijose, išskyrus Pietų Karoliną ir Džordžiją, sustabdomas naujų vergų importas.

1808 metai. Uždraudžiama vergus įsivežti į JAV, tačiau vergų skaičius šalies pietuose toliau didėja.

1863 metai. Prezidentas Abrahamas Lincolnas išlaisvina visus JAV esančius vergus.

1865 metai. Pasibaigia pilietinis karas, visose JAV panaikinama vergija.

1868 metai. Priimama Konstitucijos pataisa, remiantis ja, visiems iš Afrikos kilusiems amerikiečiams suteikiama Amerikos pilietybė.

1870 metai. Iš Afrikos kilę amerikiečiai vyrai įgyja teisę balsuoti.

1948 metai. JAV kariuomenėje uždraudžiamas skirstymas rasės pagrindu.

Visa portale IliustruotasisMokslas.lt esanti medžiaga priklauso UAB „Verslo žinios“, jeigu nenurodyta kitaip. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose tinklalapiuose be išankstinio UAB „Verslo žinios” sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į IliustruotasisMokslas.lt kaip informacijos šaltinį.
Kaip įvertintumėte šį straipsnį?
Dalintis nuoroda:
Komentarai

Astronomai atrado Žemių Godzilą

„Tai tikra Žemių Godzila“, – taip naujai atrastą vadinamąją superžemę, kurios skersmuo 2,3 karto didesnis už Žemės, apibūdino Harvardo gyvybės kilmės tyrimo direktorius.
DAUGIAU

Pasyvioji meditacija veiksminga

Oslo universiteto mokslininkai iš smegenų nuotraukų nustatė, kaip smegenys veikia per dvi labiausiai paplitusias meditacijos praktikas – aktyviąją ir pasyviąją, dar vadinamą atsipalaidavimu.
DAUGIAU

Gyvensime storulių planetoje?

Pasak naujausio nutukimo tyrimo, trečdalis visų pasaulio žmonių turi antsvorio, o per pastaruosius tris dešimtmečius nė vienai šaliai nepavyko suvaldyti pasaulinio gyventojų svorio didėjimo.
DAUGIAU

Akla žuvis geba skaičiuoti

Akių neturinti žuvis, gyvenanti tamsiuose vandens apsemtuose urvuose po Somalio dykuma, nustebino mokslininkus, – net būdama akla, ji geba skaičiuoti daiktus.
DAUGIAU

Mirusi 115-metė atskleidžia gyvenimo ribas

Nyderlandų gyventoja  Hendrikje van Andel-Schipper mirė 2005 m., sulaukusi 115 metų. Mokslininkai ištyrė jos kūną ir nustatė galimą ryšį tarp kamieninių ląstelių skaičiaus ir amžiaus.
DAUGIAU

Jutiklis tiria maistą

Jei norite sužinoti, ką valgote arba kokia tabletė guli ant virtuvės stalo, jau galite tai padaryti.
DAUGIAU

Kosmose apvalėja širdis

Jei astronautai daug laiko praleidžia būdami nesvarumo būsenos, smarkiai paveikiama jų fiziologija.
DAUGIAU

Vandenynus nušviečia stebėtinai daug žuvų

Per penkias ekspedicijas į Bahamus Kaimanų salose ir Solomono salas JAV biologai nustatė 180 vandenyno gelmes nušviečiančių žuvų rūšis.
DAUGIAU

Robotą įkvėpė kengūra (1)

Vokietijos robotų gamintoja „Festo“ anksčiau yra stebinusi pasaulį robotais, sukurtais pagal, pavyzdžiui, spindulių judėjimą.
DAUGIAU

Zebras dryžuotas dėl musių

Ilgus metus mokslininkai siekė nustatyti zebro dryžių priežastį. Atlikus naują tyrimą nustatyta, kad dryžiai skirti apsisaugoti nuo musių.
DAUGIAU

Zondas metė unikalų žvilgsnį į Titano ežerus

Didžiausią Saturno palydovą Titaną dengia storas oranžinių debesų sluoksnis, tačiau NASA kosminis zondas „Cassini“, pro Saturną 2013 m. vasaros pabaigoje praskridęs ne vieną kartą, turėjo unikalią galimybę pažvelgti į ežerus palydovo šiaurės pusrutulyje.
DAUGIAU

Miesto bitės lizdus suka iš plastiko

Didžiausiame Kanados mieste Toronte gyvenančios bitės puikiai moka prisitaikyti prie aplinkos.
DAUGIAU

Mokslininkai skatina naujų plaukų augimą (2)

Mokslininkai baigia kurti būdą, kaip sustabdyti plikimą. Klonavus galvos odos ląsteles ir persodinus jas į odą, Kolumbijos universiteto Medicinos centro (JAV) ir Daramo universiteto (Didžioji Britanija) mokslininkams pavyko priversti naujus plaukus augti.
DAUGIAU

Mokslininkai pajaunino Didįjį Kanjoną

140 metų mokslininkai ginčijosi dėl Didžiojo Kanjono amžiaus. Nauji moksliniai tyrimai rodo, kad jis tikriausiai keliais milijonais metų jaunesnis nei manyta.
DAUGIAU

Kinija išskiria daugiau anglies dvideginio nei JAV (1)

Kinija jau seniai pralenkė JAV ir tapo daugiausia anglies dvideginio (CO2) išskiriančia valstybe.
DAUGIAU

Pamišę menininkai geresni (1)

Vincentas van Goghas nusipjovė dalį ausies. Lady Gaga dėvi sukneles iš mėsos. Tokių ekscentriškų menininkų sąrašas ilgas.
DAUGIAU

Elektroninė membrana lankstosi aplink plauką

Šveicarijos federalinio technologijos instituto Ciuriche mokslininkai padarė nedidelę revoliuciją.
DAUGIAU

Šnipinėjimo lėktuvas skris greičiau už garsą (1)

Viršgarsinis lėktuvas „SR-72“ 5 500 km atstumą iš Londono į Niujorką įveikia per valandą.
DAUGIAU

Nauja rentgeno technologija rodo ne tik kaulus (1)

Rentgeno aparatas paprastai yra didelis prietaisas, kuriantis kaulų ir kietųjų audinių atvaizdus, o minkštieji audiniai parodomi, nebent pacientui duodama kontrastinės medžiagos.
DAUGIAU

Žemės branduolį sudarė geležies lašeliai

Remdamiesi eksperimentais, Kalifornijoje (JAV) įsikūrusio Stanfordo universiteto mokslininkai savaip išaiškino vieną iš daugelio mūsų pasaulio paslapčių – kaip susiformavo iš geležies sudarytas branduolys.
DAUGIAU

Blyškią odą užtikrino genai

Europos, Indijos ir Australijos mokslininkų komanda sukūrė teoriją apie šviesios odos atsiradimą.
DAUGIAU

Rašiklis piešia audinį

Aukštųjų technologijų rašikliu galima gydyti kaulų traumas – jis rašo ne rašalu, o kamieninėmis ląstelėmis.
DAUGIAU

Futbolininkų bėdos – kaip boksininkų (1)

Kai futbolo žaidėjai aukštai pašoka ir stengiasi galva pasiųsti kamuolį į vartus, jie rizikuoja patirti smegenų pažeidimą.
DAUGIAU

Išvalyti vandenynus

Vandenynuose gausu šiukšlių. Milijonai tonų plastiko, kurio negalima surinkti, nes didžioji dalis yra suirusi į mikroskopines skiauteles. Taip mokslininkai manė, kol inžinerijos studentui iš Nyderlandų kilo netikėta mintis.
DAUGIAU

Keista, bet tiesa

Pietų Kalifornijos universitete (JAV) sukurtas kompiuterinis žaidimas moko žaidėjus nugalėti baimę.
DAUGIAU

Telefonas it rentgeno aparatas

Mokslininkams pavyko sukurti spindulius skleidžiančią mikroschemą, telpančią į mobilųjį telefoną, tad jie vienu žingsniu priartėjo prie svajonės apie kiaurai daiktus skrodžiantį regėjimą, efektyvius vėžio tyrimus ir greitą duomenų perdavimą.
DAUGIAU

Antibiotikus aktyvuoja šviesa

Gydymas antibiotikais gali neigiamai veikti ligonį, nes žūsta ir gerosios žarnyno bakterijos. Groningeno universiteto (Nyderlandai) mokslininkai sukūrė antibiotikus, kurie veikia tik ten, kur reikia.
DAUGIAU

Užterščiausias oras – Bulgarijoje

Jei lankotės Bulgarijos arba Lenkijos pramoniniame mieste, sulaikykite kvėpavimą.
DAUGIAU

Giliai po vandeniu lūžta bangos (1)

Povandeninė ketera Ramiajame vandenyne sukuria dangoraižio aukščio bangas.
DAUGIAU

Grenlandija tirpsta iš apačios

Grenlandijos paviršių dengiantis ledyninis skydas tirpsta ir iš viršaus, ir iš apačios, teigiama tyrime, kuris atliktas vykdant tarptautinį projektą „IceGeoHeat“.
DAUGIAU
Banner Side 2

Kodėl jūros vanduo sūrus? (1)

Sūrumo jūros vandeniui suteikia medžiagos, per ilgą laiką atkeliavusios upėmis iš žemynų.
DAUGIAU

Kodėl kryžiuojame pirštus?

Pirštų kryžiavimas, tikintis, kad mus lydės sėkmė, paplitęs paprotys krikščioniškoje pasaulio dalyje.
DAUGIAU

Kada išrastas dezodorantas?

Amerikiečių bendrovė „Mum“ pirmąjį dezodorantą pasaulyje pristatė 1888 metais.
DAUGIAU

Kuri kalba lengviausia?

Paprasčiausia išmokti Kinijos mandarinų kalbą, teigia Oslo universiteto (Norvegija) kalbų profesorius Rolfas Theilas.
DAUGIAU

Ar kitose planetose yra debesų? (1)

Planetose, kurios yra pakankamai didelės, kad turėtų atmosferą, taip pat gali būti debesų.
DAUGIAU
Banner Side 2

Ar šimtakojai iš tiesų turi 100 kojų?

Šimtakojai gali turėti 100 ir net daugiau kojų.
DAUGIAU

Kodėl spengia ausyse? (1)

Spengimas ar zvimbimas ausyse vadinamas tinitu, jį sukelia garso bangas nerviniais impulsais...
DAUGIAU

Kaip dažnai išsirikiuoja visos planetos? (1)

Kartkartėmis danguje galima išvysti arti viena kitos esančias dvi planetas. Ar visos aštuonios jų gali išsirikiuoti viena linija?
DAUGIAU

Kokia knyga storiausia?

Storiausia masiškai leista knyga buvo 4 032 puslapių rinktinė....
DAUGIAU

Kur dingsta Saulės šviesa?

Kur dingsta Saulės šviesa, pasiekusi Žemę? Ar ji sugeriama kaip šiluma ar tampa kuo nors kitu?
DAUGIAU

Kaip laivai saugomi nuo rūdžių?

Kontaktuodami su deguonimi metalai ỹra skirtingu greičiu, tad jų rūdijimo laikas taip pat nevienodas.
DAUGIAU

Ar aspartamas sukelia vėžį? (1)

1996 m. amerikietis neurologas Johnas Olney dirbtinį saldiklį aspartamą (E951) apkaltino sukeliant vėžį.
DAUGIAU

Ar gyvūnams, kaip ir žmonėms, išsiskiria endorfinų?

Endorfinai malšina skausmą ir padeda reguliuoti emocijas, be to, padeda ir žmonėms, ir gyvūnams nekreipti dėmesio į skausmą.
DAUGIAU

Kaip gaminami ryžių trapučiai?

Spraginti ryžiai, kuriuos pažįstame iš ryžių trapučių, gaminami drėkinant ryžius ir veikiant juos 9–10 atmosferų slėgiu bei 255–265 laipsnių temperatūra.
DAUGIAU

Kada pradėjome skustis?

Pirmieji skustuvus gaminti pradėjo egiptiečiai prieš 5 tūkst. metų.
DAUGIAU

Ar skorpionai gali nusižudyti?

Legendos apie besižudančius skorpionus sklinda jau tūkstančius metų.
DAUGIAU

Kaip veikia dirbtinė širdis?

Ar dirbtinė širdis veikia taip pat kaip tikra?
DAUGIAU

Kodėl viršutiniuose atmosferos sluoksniuose temperatūra žemesnė?

Šaltas oras sunkesnis už šiltą. Kodėl kylant aukštyn oras darosi vėsesnis?
DAUGIAU

Ką reiškia oktaninis skaičius?

Automobilis varomas sprogimais variklio cilindruose, kur žvakės kibirkštis uždega oro ir benzino mišinį.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad sliekai gali dalytis ir gyventi toliau?

Esu girdėjęs, kad perpjautas sliekas toliau gyvena kaip du atskiri gyvūnai. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Per kiek laiko jėgainės grąžina energiją?

Jėgainės apsimoka tik tada, jei jose gaminama daugiau energijos, nei sunaudota jas statant.
DAUGIAU

Ar gyvūnų kraujas skiriasi nuo žmonių?

Žmonių ir kitų žinduolių kraujo sandara iš esmės tokia pati.
DAUGIAU

Kodėl magnetas traukia metalus?

Iš esmės visi atomai yra mažyčiai magnetai, tačiau didžiojoje dalyje medžiagų šie magnetai yra išdėstyti atsitiktine kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl ką tik išsivalius dantis sultys atrodo neskanios? (1)

Dantų pastoje esanti putojimo medžiaga pablogina skonio pojūtį.
DAUGIAU

Kiek medaus surenka bitė?

Per gyvenimą bitė darbininkė surenka ne mažiau nei 1 g medaus.
DAUGIAU

Kodėl šypsodamiesi rodome dantis?

Plati šypsena, pro kurią matomi apnuoginti dantys, yra tik viena veido išraiškų, reiškiančių džiaugsmą.
DAUGIAU

Ar vorai ropoja kitų vorų tinklais?

Voras gali lengvai laipioti artimų rūšių vorų tinklais. Tinklą numegzti užima daug laiko, todėl galima pamanyti, kad vorai perima kitų tinklus.
DAUGIAU

Ar nuo lietaus debesys susitraukia?

Lyjant debesys netenka masės, tačiau paprastai kylantis drėgnas oras, sudarantis debesį, ir toliau jam teikia masės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad negyvi paukščiai krinta ant žemės? (2)

Esu girdėjęs apie didelius būrius paukščių, staiga kritusių ir užsimušusių JAV ir Švedijoje. Ar tai tiesa? Kodėl taip nutinka?
DAUGIAU

Ar gali stiklinė šalto vandens sustabdyti žagsulį?

Žagsime, nes paveikiamas klajoklis nervas, o jis priverčia diafragmą susitraukinėti.
DAUGIAU

Ar ugnis dega žemoje temperatūroje?

Ar įmanoma uždegti ugnį minusinėje temperatūroje? Ar tokia liepsna bus karšta?
DAUGIAU

Ar tiesa, kad smūgis gali sukelti amneziją? (1)

Stiprus smūgis į galvą gali kelioms dienoms „išjungti“ atmintį.
DAUGIAU

Ar kola gelbsti skaudant pilvui? (1)

Kaip ir kitose angliarūgštės prisotintuose gėrimuose, koloje yra daug cukraus ir druskų.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad...iki 4 metų nieko neatsimename? (5)

Ar tiesa, kad vaikų iki 4 metų smegenys dar nepasirengusios kaupti atsiminimų?
DAUGIAU

Kodėl, turint temperatūros, krečia ir šaltis, ir karštis? (1)

Šalčio ir šilumos pojūčius paprastai sukelia aukšta arba žema kūno temperatūra, nors organizmas stengiasi išlaikyti apie 37 laipsnių kūno temperatūrą.
DAUGIAU

Kodėl atomo branduolys neišyra?

Atomo branduolį sudaro teigiamojo krūvio protonai ir krūvio neturintys neutronai.
DAUGIAU

Ar gestų kalba visur vienoda?

Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestais žmonės bendravo gerokai anksčiau, nei išrasta sakytinė kalba.
DAUGIAU

Kaip matuojamas futbolininkų darbo krūvis?

Nubėgto atstumo matavimai parodo, kad žaidėjas per aukščiausios lygos rungtynes paprastai nubėga 10 kilometrų.
DAUGIAU

Ar gyvūnai sensta greičiau?

Gyvenimo trukmė glaudžiai susijusi su dauginimusi, tad dauguma gyvūnų sensta greičiau nei žmonės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad šarkos vagia blizgius daiktus? (1)

Raktai, monetos ir papuošalai. Pasak legendos, šarkos šiems daiktams negali atsispirti.
DAUGIAU

Kada žmonės įsirengė pirmuosius šiukšlynus?

Šiukšlynais žmonės naudojasi jau 10 tūkst. metų – nuo tada, kai pradėjo dirbti žemę.
DAUGIAU

Ar ciklonai visada sukasi ta pačia kryptimi?

Šiaurės pusrutulyje vėjas ciklone visada juda prieš laikrodžio rodyklę, o Pietų pusrutulyje jis sukasi priešinga kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl mikrobangų krosnelėje sviestas sprogsta?

Mikrobangų krosnelėje maistas šildomas mikrobangomis, kurios priverčia vandens ir riebalų molekules judėti.
DAUGIAU

Kodėl žiedas mūvimas ant bevardžio piršto? (1)

Ant ketvirtojo piršto nuo nykščio žiedus mūvime jau nuo antikos laikų.
DAUGIAU

Ar miego ritmas įgimtas?

Mūsų miego ritmą valdo biologinis laikrodis, kuris veikia 24 valandų darbo ciklais, tad tam tikru laiku pavargstame.
DAUGIAU

Kodėl dramblio ilgas straublys?

Prieš 30–40 mln. metų dramblių protėviai buvo vos metro aukščio ir greičiausiai gyveno vandenyje, kaip šiandieniniai begemotai.
DAUGIAU

Kodėl miestiečiai labiau alergiški?

Miesto gyventojai dažniau nei kaimo serga šienlige. Tai atrodo nelogiška. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Kaip katė murkia?

Katės murkimas panašus į žmogaus niūniavimą.
DAUGIAU

Ar žmonės gali įsimagnetinti?

Žmonės įsimagnetinti negali, nes mūsų organizme nėra kam sukurti magnetinio lauko, kuris būtų pakankamai stiprus ir trauktų daiktus.
DAUGIAU

Kaip auga sraigės kiautas?

Sraigės kiautas – tai iš atskirų sluoksnių sudarytas spiralės formos vamzdelis.
DAUGIAU

Kokios spalvos yra veidrodis? (2)

Griežtai kalbant, veidrodis yra bespalvis.
DAUGIAU

Kas išrado kreditinę kortelę?

1949 m. bendrovės „Hamilton Credit Corporation“ vadovas Frankas McNamara su draugais lankėsi restorane.
DAUGIAU

Kodėl moterų rankos sustorėja?

Mums senstant, lėtėja odos baltymo kolageno gamyba, todėl riebalų ląstelės gali sudaryti drebančius gumbus.
DAUGIAU

Kada jaučiame norą šlapintis?

Kai šlapimo pūslė prisipildo 25–50 procentų, ji siunčia signalą smegenims, kad laikas į tualetą.
DAUGIAU

Kiek svėrė mažiausias naujagimis?

Mažiausio svorio išgyvenęs naujagimis yra Amillia Taylor.
DAUGIAU

Kodėl nesudega žvakės dagtis? (1)

Žvakės liepsna atsiranda dėl degančių stearino garų, ne dėl degančio dagčio.
DAUGIAU

Ar galima per daug miegoti?

Mokslininkai surado ryšį tarp ilgo miego ir fizinių ydų.
DAUGIAU

Ar nesmulkinti grūdai skirtingi?

Nesmulkintuose grūduose yra įvairių grūdų elementų, kurie priklauso nuo grūdų rūšies.
DAUGIAU

Kas išrado alaus butelio kamštelį?

Pirmąjį alaus butelio kamštelį 1891 m. išrado amerikietis Williamas Painteris.
DAUGIAU

Kodėl pingvinai negali skraidyti?

Skraidymas – specializuotas ir daug energijos reikalaujantis judėjimo būdas. Visos skraidančio gyvūno kūno dalys sukurtos gyvenimui ore.
DAUGIAU

Ar visi nagai auga vienodu greičiu?

Kiekvienas nagas auga savo greičiu. Paprastai greičiausiai auga nagai ant tų pirštų, kurių paskutinis pirštakaulis ilgiausias.
DAUGIAU

Kurtumas muzikai?

Kai kurie žmonės gimsta kurti muzikai. Jie pasižymi normalia klausa, intelektu ir atmintimi, tačiau nesugeba atpažinti ar atsiminti paprastų melodijų ir ritmų, dainuodami nusidainuoja.
DAUGIAU

Kur yra didžiausia pasaulyje atominė elektrinė?

Pati didžiausia atominė elektrinė pasaulyje yra Japonijoje, 220 km į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
DAUGIAU

Kaip greitai juda ašigaliai?

Magnetinio Šiaurės ašigalio vietą 1831 m. pirmasis nustatė anglas Jamesas Rossas, ir kai Roaldas Amundsenas ašigalyje apsilankė 1904 m., šis jau buvo pasislinkęs 50 kilometrų.
DAUGIAU

Kaip veikia guminis trintukas?

Rašant pieštuku ant popieriaus, mažos grafito dalys atskyla nuo pieštuko šerdies ir prisitvirtina prie nelygaus popieriaus paviršiaus.
DAUGIAU

Ar charakteris paveldimas? (1)

Daugybė tyrimų įrodė, kad genai gali būti atsakingi už šiek tiek daugiau nei 50 proc. visų charakterio skirtumų.
DAUGIAU

Kur lyja gausiausiai?

Ljoro (Kolumbija) kasmet iškrenta 13 300 mm kritulių, tad regionas laikomas drėgniausia vieta pasaulyje.
DAUGIAU

Ar gyvūnai žudosi? (2)

Mokslininkai nežino, ar koks nors gyvūnas yra nusižudęs, tačiau esama ne vieno pavyzdžio, kai gyvūnai save žaloja.
DAUGIAU

Kurių gyvūnų nėštumas trunka ilgiausiai? (1)

Kai kurių gyvūnų nėštumas trunka labai ilgai, jis kelis kartus  viršyja žmogaus.
DAUGIAU

Kodėl žmonėms po akimis atsiranda maišeliai?

Maišeliai po akimis ypač išryškėja su amžiumi, nes aplink akis esanti oda, raumenys, riebalai ir audiniai laikui bėgant praranda lankstumą.
DAUGIAU

Kaip matuojamas Žemės amžius?

Uolienų amžiui nustatyti mokslininkai taiko radiometrinius metodus, paremtus tuo, kad skirtingų elementų radioaktyvių atmainų (vadinamų izotopais) irimas vyksta tam tikru greičiu.
DAUGIAU

 Kodėl apskritimas dalijamas į 360 laipsnių?

Tikslaus atsakymo į šį klausimą nėra, bet tai tikriausiai susiję su tuo, kad Babilonijos skaičių sistemoje kardinalusis skaičius buvo 60.
DAUGIAU

Kas yra virtualusis vanduo? (1)

Gaminant prekes, dažnai reikia nemažai vandens. Mokslininkai jį vadina „virtualiuoju vandeniu“, nes pirkėjai tiesiogiai nepajaus vartoją vandenį.
DAUGIAU

Koks automobilis yra mažiausias? (1)

Jis yra 104,14 cm aukščio, 66,04 cm pločio ir 132,08 cm ilgio – britų „Wind Up“ yra mažiausias pasaulyje miestui pritaikytas automobilis.
DAUGIAU

Kada išrasta dantų pastos tūtelė?

Dantų pastą tūtelėje 1892 m. išrado JAV odontologas Washingtonas Sheffieldas.
DAUGIAU

Kam briedžiui barzda?

Briedžio pasmakrėje kaba kailiu padengta odos raukšlė, vadinama barzda.
DAUGIAU

Kur yra ilgiausias tramvajų tinklas?

Sofijoje (Bulgarija) tramvajai tebėra populiari transporto priemonė.
DAUGIAU

Kuris vantinis tiltas aukščiausias?

Atstumas tarp Meksikoje esančio tilto El Puente Baluarte paviršiaus ir po juo plytinčio slėnio – 390 m.
DAUGIAU

Kodėl Venera sukasi taip lėtai? (3)

Venera yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kurios diena trunka ilgiau nei metai.
DAUGIAU

Kokio dydžio gali būti auglys? (2)

1991 m. 34 metų amerikietei pašalintas didžiausias kada nors užfiksuotas auglys.
DAUGIAU

Kokie cheminiai elementai sudaro žmogų? (1)

Didžiąją dalį mūsų organizmo sudaro deguonis, vandenilis ir anglis.
DAUGIAU

Ar gali šiltas vanduo užšalti greičiau už šaltą? (2)

Gali pasirodyti keista, kad šiltas vanduo užšąla greičiau nei šaltas, tačiau kartais taip nutinka.
DAUGIAU

Kaip toli ir aukštai pumos šokinėja?

Pumos paplitusios didelėse teritorijose Š. ir P. Amerikoje, gyvena kalvotose vietovėse miškuose ir kalnuose.
DAUGIAU

Ar nulaužti visi kodai? (1)

Kai kurie kodai dar neiššifruoti. Vieni garsiausių – Bealo šifras ir Voiničiaus rankraštis.
DAUGIAU