Varžybos dėl nuotakų privertė vikingus leistis į keliones


Išsamius ir gausiai iliustruotus straipsnius rasite žurnale "Iliustruotasis mokslas".
Prenumeruokite dabar ir kas mėnesį stebėkite naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, atradimus.

Iliustruotasis mokslas

Kodėl staiga VIII amžiaus pabaigoje jauni skandinavų vyrai nusprendė leistis į pavojingus ir žiaurius žygius? Kaip atsitiko, kad nuo šių žygių prasidėjo ištisas periodas, kurį dabar vadiname vikingų epocha. Nauja teorija teigia, kad vikingams parūpo svetimų kraštų turtai. Praturtėję jie galėjo lengviau susirasti žmoną – mat Skandinavijoje tais laikas trūko jaunų moterų.

Kelis šimtmečius Šiaurės šalių vikingai sėjo siaubą ir baimę visur, kur tik nukeliaudavo. O apkeliavo jie nemažai. Atplaukę laivais, kovotojai užpuldavo svetimų šalių vienuolynus ir miestus, apiplėšdavo ir didžiulį grobį parsigabendavo namo. Per žygius vikingai pasiekdavo Europos valstybes – Angliją, Prancūziją ir Škotiją, perplaukę Atlanto vandenyną patekdavo į Grenlandiją ir Šiaurės Ameriką, o didžiosiomis upėmis nuplaukdavo į Rusią ir Bizantijos imperiją.

Vikingų laivai buvo pritaikyti plaukioti tiek atviroje jūroje, tiek sekliuose vandenyse. Vikingų laivai buvo pritaikyti plaukioti tiek atviroje jūroje, tiek sekliuose vandenyse.,

Kas paskatino jaunus Danijos, Norvegijos ir Švedijos vyrus leistis į šiuos žygius? Kaip prasidėjo vienas dramatiškiausių laikotarpių Skandinavijos istorijoje? Atsakymas paprastas: skandinavų vyrams parūpo svetimų šalių turtai. Nuo parsigabento grobio priklausė vedybinė sėkmė. Taip teigia naujausia teorija, kurios autorius – britų archeologas Jamesas Barrettas, Kembridžo universiteto McDonaldo archeologijos tyrimų instituto direktoriaus pavaduotojas. „VIII amžiaus Skandinavijoje trūko moterų, ir norintys vesti vyrai smarkiai tarp savęs konkuravo“, – tvirtina Barrettas. Todėl jaunuoliai keliaudavo į svečias šalis plėšti turtų. Karo grobiu buvo siekiama padaryti skandinavei moteriai įspūdį ir pelnyti jos ranką. Auksu ir brangakmeniais būdavo sumokama už nuotaką – sudarydamas santuoką jaunikis atiduodavo juos nuotakai ir jos šeimai.

Vedybos suteikdavo aukštesnį statusą
„Regis, laba paprastas, net banalus paaiškinimas, tačiau taip buvo. Svarbiausia buvo turėti užtektinai lėšų vedyboms ir nuosaviems namams“, – sako Jamesas Barrettas.
Kadangi moterų trūko, geresnių galimybių vesti merginą iš turtingos ir kilmingos šeimos turėjo daugiau turtų prisiplėšti sugebėjęs jaunuolis.
„Norint tapti iškiliu kariu, aristokratu, buvo būtina turėti nuosavus namus“, – aiškina Jamesas Barrettas.

Į pirmuosius pavojingus ir žiaurius žygius vikingai leidosi VIII amžiaus pabaigoje. Agresyvūs skandinavų karių antpuoliai truko iki XI amžiaus pabaigos. Nors vikingai gyveno Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje – ne vienoje, o daugelyje nedidelių karalysčių, – juos visus siejo daug bendrų bruožų, todėl visi buvo vadinami vienu žodžiu – vikingais.

Vikingai garsėjo savo laivais ir gerais jūreivystės įgūdžiais. Jie taip pat buvo žinomi kaip išmanūs prekeiviai, įkūrę didžiuosius Skandinavijos miestus. Vikingų galybė pasiekė viršūnę 1028–1035 metais, kai Daniją, Pietų Švediją, Norvegiją ir Angliją valdė danų vikingas Knutas Didysis. Jameso Barretto teigimu, skandinavai kelis šimtmečius puldinėjo svetimus kraštus ir plėšikavo tik todėl, kad Skandinavijoje trūko moterų. Pasak Jameso Barretto, moterų stygių lėmė tai, kad vėlyvajame geležies amžiuje tik gimusios mergaitės būdavo nužudomos.

„Nors šiandien tai atrodo žiauru, vos gimusios mergaitės būdavo žudomas įvairiais laikotarpiais ir įvairiose šalyse. Prisiminkime, kad vikingai gyveno neramiais laikais, kai reikėjo daugiau berniukų – karių, o ne mergaičių. Gali būti, kad todėl moterų buvo mažiau negu vyrų, ir jiems tekdavo smarkiai konkuruoti tarpusavyje norint susirasti nuotaką“, – pasakoja Barrettas.
Kadangi mergaitės buvo žudomos, ėmė trūkti jaunų, galinčių tekėti moterų. Vyrams teko dėl jų smarkiai konkuruoti, ir jie buvo priversti leistis į žygius.

Jameso Barretto teoriją pagrindžia archeologiniai radiniai vikingų periodo moterų kapavietėse. Daugelyje kapaviečių rasta vertingų daiktų, pavyzdžiui, papuošalų, kurie pagaminti iš brangiųjų metalų lydinių, o metalai atvežti iš užsienio šalių.
Pasak Jameso Barretto, veikiausiai šiuos vertingus daiktus moterys gavo dovanų tekėdamos už vikingų. Archeologinės iškasenos įrodo, kad dalį karo grobio jaunuoliai atiduodavo žmonoms – su šiomis brangenybėmis jos buvo laidojamos.

Kitos teorijos atmetamos
Gindamas savo idėją, Jamesas Barrettas atmeta kitas pastarojo meto mokslininkų teorijas, aiškinančias, kas privertė vikingus leistis į tolimus žygius. Pavyzdžiui, viena populiari teorija teigia, kad vikingai vykdavo į kitas valstybes todėl, kad jų laivininkystė buvo labai išsivysčiusi. Jamesas Barrettas nesutinka su šia teorija. Archeologiniai radiniai rodo, kad skandinavai kelis šimtmečius prieš vikingus jau turėjo gerų lavų – todėl galėjo plaukti jūromis į kitas valstybes. Jamesas Barrettas teigia, kad geri laivai negalėjo būti VIII amžiuje staiga suintensyvėjusių skandinavų kelionių į tolimus kraštus priežastis.

Jamesas Barrettas teigia, kad geri laivai negalėjo būti VIII amžiuje staiga suintensyvėjusių skandinavų kelionių į tolimus kraštus priežastis. Jamesas Barrettas teigia, kad geri laivai negalėjo būti VIII amžiuje staiga suintensyvėjusių skandinavų kelionių į tolimus kraštus priežastis.,

Kita paplitusi teorija teigia, kad vikingai keliaudavo plėšikauti į VIII amžiuje klestėjusius Europos miestus. Šią teoriją Jamesas Barrettas taip pat atmeta, jis teigia, kad vikingų epochos pradžioje kariai plaukdavo ne į urbanizacijos centrus, o į vienuolynus ir nedideles gyvenvietes, toli nuo Šiaurės Anglijos, Škotijos ir Airijos miestų. Taigi, Barretto manymu, vikingus viliojo ne miestai.

Jamesas Barrettas taip pat atmeta idėją, kad keliauti vikingus paskatino didėjantis Skandinavijos gyventojų skaičius. Skandinavijoje, kaip ir visoje Europoje, pirmojo tūkstantmečio pabaigoje gyventojų skaičius ėmė sparčiai augti. Jamesas Barrettas tvirtina, kad kaip tik vikingų epochoje – o ne iki jos – buvo kertami miškai ir kuriamos naujos gyvenvietės.

Šaltiniai apie mergaičių žudymą – nepatikimi
Tačiau kiek patikima yra paties Jameso Barretto teorija? Tokį klausimą kelia mokslų daktaras Soerenas Michaelis Sindbaekas, Orhuso universiteto Viduramžių ir renesanso archeologijos katedros docentas. Atsakyti galima dvejopai. Jameso Barretto prielaida, kad vikingai žudydavo ką tik gimusias mergaites, yra abejotina. Ši prielaida iš esmės remiasi rašytiniais XIII amžiaus krikščionių islandų šaltiniais, kuriuose aprašomi XI amžiaus pagonybės laikai.

„Gali būti, kad selektyvus naujagimių žudymas buvo paplitęs Skandinavijoje, tačiau nėra jokių tai patvirtinančių archeologinių iškasenų ar tuometinių rašytinių šaltinių. Todėl ši Jameso Barretto teorijos dalis yra perdėm spekuliacija“, – aiškina Sindbaekas.

Antra vertus, kita Jameso Barretto teorijos dalis yra tikėtina. Pasak Soereno Michaelio Sindbaeko, vikingams buvo svarbu ne tik vesti, bet ir sugebėti išlaikyti savo šeimą. Visų pirma jiems reikėjo dirbamos žemės, tačiau ne visi jos paveldėdavo. Todėl brangieji metalai darydavo tikrus stebuklus, kai reikėdavo pakeisti vyro socialinį statusą. Vyras, turintis privačios nuosavybės ir gero kario reputaciją, būdavo puiki partija našlei arba žemės paveldėjusiai moteriai.

„Kaip tik čia, mano nuomone, Jameso Barretto teorija ir įgyja pranašumo, – teigia Soerenas Michaelis Sindbaekas. – Ankstesnės teorijos apie vikingų veiklą neaptarinėjo asmeninių motyvų – to, kas privertė jaunus vyrus sekti paskui karo vadus ir leistis į pavojingiausius žygius. Į tai atkreipė dėmesį Barrettas. Jis įtikinamai parodė, kad istorijos tėkmę gali lemti individo motyvai.“

Plėšikai tapo naujakuriais
Taigi, turtų ištroškę vyrai pasišovė leistis į žygius. Žinoma, kad iš pradžių juose dalyvaudavo vos keli laivai. Jie išplaukdavo iš vakarinės Norvegijos dalies – galbūt iš Romsdalio, Sognės ir Fjurdanės – ir Šiaurės jūra plaukdavo į Šiaurės Angliją, Škotiją arba Airiją.

„Dideli užkariavimai ir žygiai prasidėjo gerokai vėliau. Iš pradžių vikingai plaukdavo grobio, kurį lengvai galima parsiplukdyti namo“, – aiškina Sindbaekas.

Anglijoje vikingai išmoko atsiskaityti monetomis. Nuo tada buvo kaldinamos tokios sidabrinės monetos kaip šios, rastos Hedeby. Anglijoje vikingai išmoko atsiskaityti monetomis. Nuo tada buvo kaldinamos tokios sidabrinės monetos kaip šios, rastos Hedeby.,

Pirmųjų vikingų taikinys buvo vienuolynai: juose būdavo sukaupta daug vertingo turto, kurį saugojo neginkluoti vienuoliai. Vienuolynuose niekas negalėdavo pasipriešinti vikingams: jie grobė turtus, žudė vienuolius ir prisikrovę pilnus laivus brangenybių plaukdavo namo. Grįžę su turtais, jie tikėdavosi sėkmingai vesti.

Netrukus vikingai pagarsėjo Europoje žaibiškais antpuoliais, o jų žygių vis daugėjo. Išaugo vikingų laivynas. Jie nuplaukdavo vis toliau, pasiekdavo ne tik Vakarų Europos valstybes, bet ir Šiaurės Ameriką, Rusią, Bizantijos imperiją.

Iš pradžių vikingai į žygį keliaudavo tik pavasarį ir vasarą, o po žygio grįždavo namo. IX amžiuje jie vis dažniau apsistodavo ir žiemodavo svetur. Ne tik Anglijoje ir Prancūzijoje, bet ir beveik negyvenamose salose: Fareruose, Islandijoje ir Grenlandijoje.

Vikingai ne tik plėšikaudavo ir rinkdavo duoklę, svečiose šalyse jie taip pat dirbdavo žemę ir gyveno samdinių arba prekeivių gyvenimą. IX amžiuje vikingams pavyko užimti nedidelių Europos karalysčių sostus. XI amžiuje vikingai net valdė Angliją.

Turtai padėjo kurti miestus
Intensyviai plėtojantis prekybai ir prekių gabenimui sausuma bei vandeniu, suklestėjo senieji Europos miestai, sparčiai augo nauji. Vikingų prekyba paspartino ekonomikos augimą Anglijos miestuose, pavyzdžiui, Jorke ir Linkolne. Vikingų laikais susikūrė ir pirmieji Skandinavijos miestai.

Viborgas, Roskildė ir Lundas atsirado X amžiaus pabaigoje. Į šiuos miestus vyko ir vietiniai, ir užsienio pirkliai bei amatininkai. Jie atveždavo ne tik naujų prekių, bet ir papročių. Tokių prekybos vietų atsiradimas turėjo pranašumų: valdovai iš pirklių rinko mokesčius, o mainais užtikrindavo taiką prekybos vietose.

Europoje apsigyvenę šiauriečiai darė įtaką vietos gyventojams. Pavyzdžiui, Anglijoje dar ir šiandien galima rasti skandinaviškos kilmės vietovardžių ir žodžių. Kultūros mainai vyko ir priešinga kryptimi. Anglija turėjo reikšmės skandinavų Bažnyčiai, menui ir architektūrai. Pirmąsias akmenines bažnyčias statė anglų meistrai, o į danų vyskupijas buvo skiriami anglų vyskupai. Be to, skandinavai iš anglų išmoko kaldinti pinigus, ėmė naudoti monetas, o ne sveriamąjį sidabrą.

Vikingų įtaka stiprėjo ir Rytuose. Iš samių bei kitų Šiaurės Skandinavijos ir Rusios tautų vikingai, pavyzdžiui, pirkdavo kailių ir juos parduodavo Pietuose – graikams arba arabams. Apie tokius prekybos ryšius byloja Rusijoje ir Švedijoje rastos arabiškos monetos.

Vikingų laikais prekyba gerokai suintensyvėjo, nes vikingai plukdydavo prekes į Rusią, Bizantijos imperiją, Skandinaviją, Angliją, Prancūziją, Islandiją ir Grenlandiją. Taigi, anot Jameso Baretto, įžūlūs plėšikų žygiai, paskatinti tokio, regis, istorijos neverto menkniekio kaip vedybos, galop virto ištisa epocha, paženklinta vikingų galia ir įtaka.

Visa portale IliustruotasisMokslas.lt esanti medžiaga priklauso UAB „Verslo žinios“, jeigu nenurodyta kitaip. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose tinklalapiuose be išankstinio UAB „Verslo žinios” sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į IliustruotasisMokslas.lt kaip informacijos šaltinį.
Kaip įvertintumėte šį straipsnį?
Dalintis nuoroda:
Komentarai

Astronomai atrado Žemių Godzilą

„Tai tikra Žemių Godzila“, – taip naujai atrastą vadinamąją superžemę, kurios skersmuo 2,3 karto didesnis už Žemės, apibūdino Harvardo gyvybės kilmės tyrimo direktorius.
DAUGIAU

Pasyvioji meditacija veiksminga

Oslo universiteto mokslininkai iš smegenų nuotraukų nustatė, kaip smegenys veikia per dvi labiausiai paplitusias meditacijos praktikas – aktyviąją ir pasyviąją, dar vadinamą atsipalaidavimu.
DAUGIAU

Gyvensime storulių planetoje?

Pasak naujausio nutukimo tyrimo, trečdalis visų pasaulio žmonių turi antsvorio, o per pastaruosius tris dešimtmečius nė vienai šaliai nepavyko suvaldyti pasaulinio gyventojų svorio didėjimo.
DAUGIAU

Akla žuvis geba skaičiuoti

Akių neturinti žuvis, gyvenanti tamsiuose vandens apsemtuose urvuose po Somalio dykuma, nustebino mokslininkus, – net būdama akla, ji geba skaičiuoti daiktus.
DAUGIAU

Mirusi 115-metė atskleidžia gyvenimo ribas

Nyderlandų gyventoja  Hendrikje van Andel-Schipper mirė 2005 m., sulaukusi 115 metų. Mokslininkai ištyrė jos kūną ir nustatė galimą ryšį tarp kamieninių ląstelių skaičiaus ir amžiaus.
DAUGIAU

Jutiklis tiria maistą

Jei norite sužinoti, ką valgote arba kokia tabletė guli ant virtuvės stalo, jau galite tai padaryti.
DAUGIAU

Kosmose apvalėja širdis

Jei astronautai daug laiko praleidžia būdami nesvarumo būsenos, smarkiai paveikiama jų fiziologija.
DAUGIAU

Vandenynus nušviečia stebėtinai daug žuvų

Per penkias ekspedicijas į Bahamus Kaimanų salose ir Solomono salas JAV biologai nustatė 180 vandenyno gelmes nušviečiančių žuvų rūšis.
DAUGIAU

Robotą įkvėpė kengūra (1)

Vokietijos robotų gamintoja „Festo“ anksčiau yra stebinusi pasaulį robotais, sukurtais pagal, pavyzdžiui, spindulių judėjimą.
DAUGIAU

Zebras dryžuotas dėl musių

Ilgus metus mokslininkai siekė nustatyti zebro dryžių priežastį. Atlikus naują tyrimą nustatyta, kad dryžiai skirti apsisaugoti nuo musių.
DAUGIAU

Zondas metė unikalų žvilgsnį į Titano ežerus

Didžiausią Saturno palydovą Titaną dengia storas oranžinių debesų sluoksnis, tačiau NASA kosminis zondas „Cassini“, pro Saturną 2013 m. vasaros pabaigoje praskridęs ne vieną kartą, turėjo unikalią galimybę pažvelgti į ežerus palydovo šiaurės pusrutulyje.
DAUGIAU

Miesto bitės lizdus suka iš plastiko

Didžiausiame Kanados mieste Toronte gyvenančios bitės puikiai moka prisitaikyti prie aplinkos.
DAUGIAU

Mokslininkai skatina naujų plaukų augimą (2)

Mokslininkai baigia kurti būdą, kaip sustabdyti plikimą. Klonavus galvos odos ląsteles ir persodinus jas į odą, Kolumbijos universiteto Medicinos centro (JAV) ir Daramo universiteto (Didžioji Britanija) mokslininkams pavyko priversti naujus plaukus augti.
DAUGIAU

Mokslininkai pajaunino Didįjį Kanjoną

140 metų mokslininkai ginčijosi dėl Didžiojo Kanjono amžiaus. Nauji moksliniai tyrimai rodo, kad jis tikriausiai keliais milijonais metų jaunesnis nei manyta.
DAUGIAU

Kinija išskiria daugiau anglies dvideginio nei JAV (1)

Kinija jau seniai pralenkė JAV ir tapo daugiausia anglies dvideginio (CO2) išskiriančia valstybe.
DAUGIAU

Pamišę menininkai geresni (1)

Vincentas van Goghas nusipjovė dalį ausies. Lady Gaga dėvi sukneles iš mėsos. Tokių ekscentriškų menininkų sąrašas ilgas.
DAUGIAU

Elektroninė membrana lankstosi aplink plauką

Šveicarijos federalinio technologijos instituto Ciuriche mokslininkai padarė nedidelę revoliuciją.
DAUGIAU

Šnipinėjimo lėktuvas skris greičiau už garsą (1)

Viršgarsinis lėktuvas „SR-72“ 5 500 km atstumą iš Londono į Niujorką įveikia per valandą.
DAUGIAU

Nauja rentgeno technologija rodo ne tik kaulus (1)

Rentgeno aparatas paprastai yra didelis prietaisas, kuriantis kaulų ir kietųjų audinių atvaizdus, o minkštieji audiniai parodomi, nebent pacientui duodama kontrastinės medžiagos.
DAUGIAU

Žemės branduolį sudarė geležies lašeliai

Remdamiesi eksperimentais, Kalifornijoje (JAV) įsikūrusio Stanfordo universiteto mokslininkai savaip išaiškino vieną iš daugelio mūsų pasaulio paslapčių – kaip susiformavo iš geležies sudarytas branduolys.
DAUGIAU

Blyškią odą užtikrino genai

Europos, Indijos ir Australijos mokslininkų komanda sukūrė teoriją apie šviesios odos atsiradimą.
DAUGIAU

Rašiklis piešia audinį (1)

Aukštųjų technologijų rašikliu galima gydyti kaulų traumas – jis rašo ne rašalu, o kamieninėmis ląstelėmis.
DAUGIAU

Futbolininkų bėdos – kaip boksininkų (1)

Kai futbolo žaidėjai aukštai pašoka ir stengiasi galva pasiųsti kamuolį į vartus, jie rizikuoja patirti smegenų pažeidimą.
DAUGIAU

Išvalyti vandenynus (1)

Vandenynuose gausu šiukšlių. Milijonai tonų plastiko, kurio negalima surinkti, nes didžioji dalis yra suirusi į mikroskopines skiauteles. Taip mokslininkai manė, kol inžinerijos studentui iš Nyderlandų kilo netikėta mintis.
DAUGIAU

Keista, bet tiesa

Pietų Kalifornijos universitete (JAV) sukurtas kompiuterinis žaidimas moko žaidėjus nugalėti baimę.
DAUGIAU

Telefonas it rentgeno aparatas

Mokslininkams pavyko sukurti spindulius skleidžiančią mikroschemą, telpančią į mobilųjį telefoną, tad jie vienu žingsniu priartėjo prie svajonės apie kiaurai daiktus skrodžiantį regėjimą, efektyvius vėžio tyrimus ir greitą duomenų perdavimą.
DAUGIAU

Antibiotikus aktyvuoja šviesa

Gydymas antibiotikais gali neigiamai veikti ligonį, nes žūsta ir gerosios žarnyno bakterijos. Groningeno universiteto (Nyderlandai) mokslininkai sukūrė antibiotikus, kurie veikia tik ten, kur reikia.
DAUGIAU

Užterščiausias oras – Bulgarijoje

Jei lankotės Bulgarijos arba Lenkijos pramoniniame mieste, sulaikykite kvėpavimą.
DAUGIAU

Giliai po vandeniu lūžta bangos (1)

Povandeninė ketera Ramiajame vandenyne sukuria dangoraižio aukščio bangas.
DAUGIAU

Grenlandija tirpsta iš apačios (1)

Grenlandijos paviršių dengiantis ledyninis skydas tirpsta ir iš viršaus, ir iš apačios, teigiama tyrime, kuris atliktas vykdant tarptautinį projektą „IceGeoHeat“.
DAUGIAU
Banner Side 2

Kodėl jūros vanduo sūrus? (1)

Sūrumo jūros vandeniui suteikia medžiagos, per ilgą laiką atkeliavusios upėmis iš žemynų.
DAUGIAU

Kodėl kryžiuojame pirštus?

Pirštų kryžiavimas, tikintis, kad mus lydės sėkmė, paplitęs paprotys krikščioniškoje pasaulio dalyje.
DAUGIAU

Kada išrastas dezodorantas?

Amerikiečių bendrovė „Mum“ pirmąjį dezodorantą pasaulyje pristatė 1888 metais.
DAUGIAU

Kuri kalba lengviausia?

Paprasčiausia išmokti Kinijos mandarinų kalbą, teigia Oslo universiteto (Norvegija) kalbų profesorius Rolfas Theilas.
DAUGIAU

Ar kitose planetose yra debesų? (1)

Planetose, kurios yra pakankamai didelės, kad turėtų atmosferą, taip pat gali būti debesų.
DAUGIAU
Banner Side 2

Ar šimtakojai iš tiesų turi 100 kojų?

Šimtakojai gali turėti 100 ir net daugiau kojų.
DAUGIAU

Kodėl spengia ausyse? (1)

Spengimas ar zvimbimas ausyse vadinamas tinitu, jį sukelia garso bangas nerviniais impulsais...
DAUGIAU

Kaip dažnai išsirikiuoja visos planetos? (1)

Kartkartėmis danguje galima išvysti arti viena kitos esančias dvi planetas. Ar visos aštuonios jų gali išsirikiuoti viena linija?
DAUGIAU

Kokia knyga storiausia?

Storiausia masiškai leista knyga buvo 4 032 puslapių rinktinė....
DAUGIAU

Kur dingsta Saulės šviesa?

Kur dingsta Saulės šviesa, pasiekusi Žemę? Ar ji sugeriama kaip šiluma ar tampa kuo nors kitu?
DAUGIAU

Kaip laivai saugomi nuo rūdžių?

Kontaktuodami su deguonimi metalai ỹra skirtingu greičiu, tad jų rūdijimo laikas taip pat nevienodas.
DAUGIAU

Ar aspartamas sukelia vėžį? (1)

1996 m. amerikietis neurologas Johnas Olney dirbtinį saldiklį aspartamą (E951) apkaltino sukeliant vėžį.
DAUGIAU

Ar gyvūnams, kaip ir žmonėms, išsiskiria endorfinų?

Endorfinai malšina skausmą ir padeda reguliuoti emocijas, be to, padeda ir žmonėms, ir gyvūnams nekreipti dėmesio į skausmą.
DAUGIAU

Kaip gaminami ryžių trapučiai?

Spraginti ryžiai, kuriuos pažįstame iš ryžių trapučių, gaminami drėkinant ryžius ir veikiant juos 9–10 atmosferų slėgiu bei 255–265 laipsnių temperatūra.
DAUGIAU

Kada pradėjome skustis?

Pirmieji skustuvus gaminti pradėjo egiptiečiai prieš 5 tūkst. metų.
DAUGIAU

Ar skorpionai gali nusižudyti?

Legendos apie besižudančius skorpionus sklinda jau tūkstančius metų.
DAUGIAU

Kaip veikia dirbtinė širdis?

Ar dirbtinė širdis veikia taip pat kaip tikra?
DAUGIAU

Kodėl viršutiniuose atmosferos sluoksniuose temperatūra žemesnė?

Šaltas oras sunkesnis už šiltą. Kodėl kylant aukštyn oras darosi vėsesnis?
DAUGIAU

Ką reiškia oktaninis skaičius?

Automobilis varomas sprogimais variklio cilindruose, kur žvakės kibirkštis uždega oro ir benzino mišinį.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad sliekai gali dalytis ir gyventi toliau?

Esu girdėjęs, kad perpjautas sliekas toliau gyvena kaip du atskiri gyvūnai. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Per kiek laiko jėgainės grąžina energiją?

Jėgainės apsimoka tik tada, jei jose gaminama daugiau energijos, nei sunaudota jas statant.
DAUGIAU

Ar gyvūnų kraujas skiriasi nuo žmonių?

Žmonių ir kitų žinduolių kraujo sandara iš esmės tokia pati.
DAUGIAU

Kodėl magnetas traukia metalus?

Iš esmės visi atomai yra mažyčiai magnetai, tačiau didžiojoje dalyje medžiagų šie magnetai yra išdėstyti atsitiktine kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl ką tik išsivalius dantis sultys atrodo neskanios? (1)

Dantų pastoje esanti putojimo medžiaga pablogina skonio pojūtį.
DAUGIAU

Kiek medaus surenka bitė?

Per gyvenimą bitė darbininkė surenka ne mažiau nei 1 g medaus.
DAUGIAU

Kodėl šypsodamiesi rodome dantis?

Plati šypsena, pro kurią matomi apnuoginti dantys, yra tik viena veido išraiškų, reiškiančių džiaugsmą.
DAUGIAU

Ar vorai ropoja kitų vorų tinklais?

Voras gali lengvai laipioti artimų rūšių vorų tinklais. Tinklą numegzti užima daug laiko, todėl galima pamanyti, kad vorai perima kitų tinklus.
DAUGIAU

Ar nuo lietaus debesys susitraukia?

Lyjant debesys netenka masės, tačiau paprastai kylantis drėgnas oras, sudarantis debesį, ir toliau jam teikia masės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad negyvi paukščiai krinta ant žemės? (2)

Esu girdėjęs apie didelius būrius paukščių, staiga kritusių ir užsimušusių JAV ir Švedijoje. Ar tai tiesa? Kodėl taip nutinka?
DAUGIAU

Ar gali stiklinė šalto vandens sustabdyti žagsulį?

Žagsime, nes paveikiamas klajoklis nervas, o jis priverčia diafragmą susitraukinėti.
DAUGIAU

Ar ugnis dega žemoje temperatūroje?

Ar įmanoma uždegti ugnį minusinėje temperatūroje? Ar tokia liepsna bus karšta?
DAUGIAU

Ar tiesa, kad smūgis gali sukelti amneziją? (1)

Stiprus smūgis į galvą gali kelioms dienoms „išjungti“ atmintį.
DAUGIAU

Ar kola gelbsti skaudant pilvui? (1)

Kaip ir kitose angliarūgštės prisotintuose gėrimuose, koloje yra daug cukraus ir druskų.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad...iki 4 metų nieko neatsimename? (5)

Ar tiesa, kad vaikų iki 4 metų smegenys dar nepasirengusios kaupti atsiminimų?
DAUGIAU

Kodėl, turint temperatūros, krečia ir šaltis, ir karštis? (1)

Šalčio ir šilumos pojūčius paprastai sukelia aukšta arba žema kūno temperatūra, nors organizmas stengiasi išlaikyti apie 37 laipsnių kūno temperatūrą.
DAUGIAU

Kodėl atomo branduolys neišyra?

Atomo branduolį sudaro teigiamojo krūvio protonai ir krūvio neturintys neutronai.
DAUGIAU

Ar gestų kalba visur vienoda?

Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestais žmonės bendravo gerokai anksčiau, nei išrasta sakytinė kalba.
DAUGIAU

Kaip matuojamas futbolininkų darbo krūvis?

Nubėgto atstumo matavimai parodo, kad žaidėjas per aukščiausios lygos rungtynes paprastai nubėga 10 kilometrų.
DAUGIAU

Ar gyvūnai sensta greičiau?

Gyvenimo trukmė glaudžiai susijusi su dauginimusi, tad dauguma gyvūnų sensta greičiau nei žmonės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad šarkos vagia blizgius daiktus? (1)

Raktai, monetos ir papuošalai. Pasak legendos, šarkos šiems daiktams negali atsispirti.
DAUGIAU

Kada žmonės įsirengė pirmuosius šiukšlynus?

Šiukšlynais žmonės naudojasi jau 10 tūkst. metų – nuo tada, kai pradėjo dirbti žemę.
DAUGIAU

Ar ciklonai visada sukasi ta pačia kryptimi?

Šiaurės pusrutulyje vėjas ciklone visada juda prieš laikrodžio rodyklę, o Pietų pusrutulyje jis sukasi priešinga kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl mikrobangų krosnelėje sviestas sprogsta?

Mikrobangų krosnelėje maistas šildomas mikrobangomis, kurios priverčia vandens ir riebalų molekules judėti.
DAUGIAU

Kodėl žiedas mūvimas ant bevardžio piršto? (1)

Ant ketvirtojo piršto nuo nykščio žiedus mūvime jau nuo antikos laikų.
DAUGIAU

Ar miego ritmas įgimtas?

Mūsų miego ritmą valdo biologinis laikrodis, kuris veikia 24 valandų darbo ciklais, tad tam tikru laiku pavargstame.
DAUGIAU

Kodėl dramblio ilgas straublys?

Prieš 30–40 mln. metų dramblių protėviai buvo vos metro aukščio ir greičiausiai gyveno vandenyje, kaip šiandieniniai begemotai.
DAUGIAU

Kodėl miestiečiai labiau alergiški?

Miesto gyventojai dažniau nei kaimo serga šienlige. Tai atrodo nelogiška. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Kaip katė murkia? (1)

Katės murkimas panašus į žmogaus niūniavimą.
DAUGIAU

Ar žmonės gali įsimagnetinti?

Žmonės įsimagnetinti negali, nes mūsų organizme nėra kam sukurti magnetinio lauko, kuris būtų pakankamai stiprus ir trauktų daiktus.
DAUGIAU

Kaip auga sraigės kiautas?

Sraigės kiautas – tai iš atskirų sluoksnių sudarytas spiralės formos vamzdelis.
DAUGIAU

Kokios spalvos yra veidrodis? (2)

Griežtai kalbant, veidrodis yra bespalvis.
DAUGIAU

Kas išrado kreditinę kortelę?

1949 m. bendrovės „Hamilton Credit Corporation“ vadovas Frankas McNamara su draugais lankėsi restorane.
DAUGIAU

Kodėl moterų rankos sustorėja?

Mums senstant, lėtėja odos baltymo kolageno gamyba, todėl riebalų ląstelės gali sudaryti drebančius gumbus.
DAUGIAU

Kada jaučiame norą šlapintis?

Kai šlapimo pūslė prisipildo 25–50 procentų, ji siunčia signalą smegenims, kad laikas į tualetą.
DAUGIAU

Kiek svėrė mažiausias naujagimis?

Mažiausio svorio išgyvenęs naujagimis yra Amillia Taylor.
DAUGIAU

Kodėl nesudega žvakės dagtis? (1)

Žvakės liepsna atsiranda dėl degančių stearino garų, ne dėl degančio dagčio.
DAUGIAU

Ar galima per daug miegoti?

Mokslininkai surado ryšį tarp ilgo miego ir fizinių ydų.
DAUGIAU

Ar nesmulkinti grūdai skirtingi?

Nesmulkintuose grūduose yra įvairių grūdų elementų, kurie priklauso nuo grūdų rūšies.
DAUGIAU

Kas išrado alaus butelio kamštelį?

Pirmąjį alaus butelio kamštelį 1891 m. išrado amerikietis Williamas Painteris.
DAUGIAU

Kodėl pingvinai negali skraidyti?

Skraidymas – specializuotas ir daug energijos reikalaujantis judėjimo būdas. Visos skraidančio gyvūno kūno dalys sukurtos gyvenimui ore.
DAUGIAU

Ar visi nagai auga vienodu greičiu?

Kiekvienas nagas auga savo greičiu. Paprastai greičiausiai auga nagai ant tų pirštų, kurių paskutinis pirštakaulis ilgiausias.
DAUGIAU

Kurtumas muzikai?

Kai kurie žmonės gimsta kurti muzikai. Jie pasižymi normalia klausa, intelektu ir atmintimi, tačiau nesugeba atpažinti ar atsiminti paprastų melodijų ir ritmų, dainuodami nusidainuoja.
DAUGIAU

Kur yra didžiausia pasaulyje atominė elektrinė?

Pati didžiausia atominė elektrinė pasaulyje yra Japonijoje, 220 km į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
DAUGIAU

Kaip greitai juda ašigaliai?

Magnetinio Šiaurės ašigalio vietą 1831 m. pirmasis nustatė anglas Jamesas Rossas, ir kai Roaldas Amundsenas ašigalyje apsilankė 1904 m., šis jau buvo pasislinkęs 50 kilometrų.
DAUGIAU

Kaip veikia guminis trintukas?

Rašant pieštuku ant popieriaus, mažos grafito dalys atskyla nuo pieštuko šerdies ir prisitvirtina prie nelygaus popieriaus paviršiaus.
DAUGIAU

Ar charakteris paveldimas? (1)

Daugybė tyrimų įrodė, kad genai gali būti atsakingi už šiek tiek daugiau nei 50 proc. visų charakterio skirtumų.
DAUGIAU

Kur lyja gausiausiai?

Ljoro (Kolumbija) kasmet iškrenta 13 300 mm kritulių, tad regionas laikomas drėgniausia vieta pasaulyje.
DAUGIAU

Ar gyvūnai žudosi? (2)

Mokslininkai nežino, ar koks nors gyvūnas yra nusižudęs, tačiau esama ne vieno pavyzdžio, kai gyvūnai save žaloja.
DAUGIAU

Kurių gyvūnų nėštumas trunka ilgiausiai? (1)

Kai kurių gyvūnų nėštumas trunka labai ilgai, jis kelis kartus  viršyja žmogaus.
DAUGIAU

Kodėl žmonėms po akimis atsiranda maišeliai?

Maišeliai po akimis ypač išryškėja su amžiumi, nes aplink akis esanti oda, raumenys, riebalai ir audiniai laikui bėgant praranda lankstumą.
DAUGIAU

Kaip matuojamas Žemės amžius?

Uolienų amžiui nustatyti mokslininkai taiko radiometrinius metodus, paremtus tuo, kad skirtingų elementų radioaktyvių atmainų (vadinamų izotopais) irimas vyksta tam tikru greičiu.
DAUGIAU

 Kodėl apskritimas dalijamas į 360 laipsnių?

Tikslaus atsakymo į šį klausimą nėra, bet tai tikriausiai susiję su tuo, kad Babilonijos skaičių sistemoje kardinalusis skaičius buvo 60.
DAUGIAU

Kas yra virtualusis vanduo? (1)

Gaminant prekes, dažnai reikia nemažai vandens. Mokslininkai jį vadina „virtualiuoju vandeniu“, nes pirkėjai tiesiogiai nepajaus vartoją vandenį.
DAUGIAU

Koks automobilis yra mažiausias? (1)

Jis yra 104,14 cm aukščio, 66,04 cm pločio ir 132,08 cm ilgio – britų „Wind Up“ yra mažiausias pasaulyje miestui pritaikytas automobilis.
DAUGIAU

Kada išrasta dantų pastos tūtelė?

Dantų pastą tūtelėje 1892 m. išrado JAV odontologas Washingtonas Sheffieldas.
DAUGIAU

Kam briedžiui barzda?

Briedžio pasmakrėje kaba kailiu padengta odos raukšlė, vadinama barzda.
DAUGIAU

Kur yra ilgiausias tramvajų tinklas?

Sofijoje (Bulgarija) tramvajai tebėra populiari transporto priemonė.
DAUGIAU

Kuris vantinis tiltas aukščiausias?

Atstumas tarp Meksikoje esančio tilto El Puente Baluarte paviršiaus ir po juo plytinčio slėnio – 390 m.
DAUGIAU

Kodėl Venera sukasi taip lėtai? (3)

Venera yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kurios diena trunka ilgiau nei metai.
DAUGIAU

Kokio dydžio gali būti auglys? (2)

1991 m. 34 metų amerikietei pašalintas didžiausias kada nors užfiksuotas auglys.
DAUGIAU

Kokie cheminiai elementai sudaro žmogų? (2)

Didžiąją dalį mūsų organizmo sudaro deguonis, vandenilis ir anglis.
DAUGIAU

Ar gali šiltas vanduo užšalti greičiau už šaltą? (2)

Gali pasirodyti keista, kad šiltas vanduo užšąla greičiau nei šaltas, tačiau kartais taip nutinka.
DAUGIAU

Kaip toli ir aukštai pumos šokinėja?

Pumos paplitusios didelėse teritorijose Š. ir P. Amerikoje, gyvena kalvotose vietovėse miškuose ir kalnuose.
DAUGIAU

Ar nulaužti visi kodai? (1)

Kai kurie kodai dar neiššifruoti. Vieni garsiausių – Bealo šifras ir Voiničiaus rankraštis.
DAUGIAU