Dalintis lova su priešu


Išsamius ir gausiai iliustruotus straipsnius rasite žurnale "Iliustruotasis mokslas".
Prenumeruokite dabar ir kas mėnesį stebėkite naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, atradimus.

Iliustruotasis mokslas

Egipto karalienė nuolat juto spaudimą. Kartu su savo vyru faraonu Echnatonu ji pykosi su žyniais. Faraonas mirė, o pora nebuvo susilaukusi sūnų. Apimta nevilties, ji pasiūlė save ir visą Egipto karalystę savo didžiausiam priešui – hetitų karaliui Šupiluliumui. Tokį nuosprendį vienai žymiausių istorijos moterų pateikia egiptologai. Sunkius kaltinimus jie pagrindžia svariais argumentais.

Laiško autorės žodžiai buvo desperatiški: „Mano vyras miręs. Aš neturiu sūnaus, tačiau kalbama, kad tu turi daug sūnų. Jeigu duotum man vieną iš jų, jis galėtų tapti mano vyru. Savo vyru niekada nesirinksiu žmogaus iš pavaldinių. Aš bijau.“

Taip rašė karalienė, Dahamunzu, galingajam hetitų karaliui Šupiluliumui. Karalius, žinoma, į tokį neįtikimą savo didelio priešo pasiūlymą pažvelgė skeptiškai ir į Egiptą išsiuntė savo pasiuntinį, kad išsiaiškintų visą tiesą. Tada karalienė atsiuntė dar vieną laišką: „Nerašiau į jokią kitą šalį, rašiau tik tau. Kalbama, kad turi daug sūnų. Todėl atiduok man vieną iš jų. Man jis bus vyras, o Egiptui – karalius.“

Daug faktų byloja apie tai, kad Nefertitė įsivėlė į pavojingą žaidimą – ir pralaimėjo. Daug faktų byloja apie tai, kad Nefertitė įsivėlė į pavojingą žaidimą – ir pralaimėjo. ,

Šis laiškas Šupiluliumą įtikino, ir jis išsiuntė savo sūnų Zananzą į Egiptą, kad šis taptų karalienės sutuoktiniu ir įžengtų į sostą. Tačiau pakeliui princas buvo nužudytas. Ši žmogžudystė privertė hetitus sukilti kerštui – jie matė ženklų, bylojančių, kad karaliaus sūnų nužudė egiptiečiai.

Šis įvykis, nuo nelaimėlio karaliaus sūnaus vardo  dar vadinamas Zananzos istorija, aprašomas pleištinio rašto tekstuose, kurie pavadinti „Šupiluliumo analais“. Raštai buvo rasti kasinėjant hetitų sostinę Hatušą. Tekstas buvo pasakojamas karaliaus sūnaus Mursilio II vardu, aprašomi jo tėvo laimėjimai ir žygiai. To meto Egipto korespondencijoje taip pat yra pavienių užuominų apie laišką ir jį lydėjusius įvykius.

 

Ši išskirtinė istorija nedavė ramybės mokslininkams daugelį metų dar ir todėl, kad visa tai vyko Amarnos laikotarpio – išskirtinio senovės Egipto istorijos periodo – pabaigoje. Dėl hetitų valdovų tapatybės neabejojama, nes minimi gerai žinomi karaliaus ir jo sūnaus vardai. Tačiau aprašomi Egipto atstovai slepiami nežinomais karaliaus ir karalienės vardais. Laiško siuntėja vadinama tiesiog Dahamunzu – egiptietišku žodžiu, reiškiančiu „karalienę“. Jos miręs sutuoktinis vadinamas Nibchururiya, o šis sutampa su tam tikro Amarnos dinastijos karaliaus vardu. Taigi, kas jie buvo – miręs karalius ir nevilties apimta  našlė karalienė? 

Faraonas pradėjo religinį karą

Amarnos laikotarpiu įvyko neregėto masto pagrindinių Egipto karalystės vertybių perkainojimas. Faraonas Amenchotepas IV pasikeitė vardą į Echnatono ir Egipto senuosius dievus pakeitė vienu – Saulės dievu Atonu, o jam galėjo melstis tik jis pats ir jo žmona Nefertitė. Šia religine revoliucija karališkoji pora stojo prieš visus Egipto žynius.

Nefertitė laikėsi pozicijos, nebūdingos karalienėms. Echnatonas dar buvo gyvas, kai ji buvo paskirta karaliumi, o jos duktė Meritaton – karaliene. Neįprasta, tačiau šalį valdė du karaliai, o jų bendra duktė buvo karalienė.

Nefertitė negalėjo karaliui pagimdyti vyriškos giminės įpėdinio. Tačiau Echnatonas vis tiek susilaukė sūnaus Tutanchamono. Vienu momentu karaliaus rūmuose atsirado karalienė Kija, netrukus ji užėmė aukštesnę padėtį nei Nefertitė. Taip nutiko greičiausiai todėl, kad Kija pagimdė sūnų ir sosto įpėdinį. Tačiau naujoji karalienė greitai mirė, galbūt ne be Nefertitės įsikišimo. 

 Po Echnatono mirties sostas atiteko faraonui Smenchkarei, tai galėjo būti Nefertitė, prisidengusi kitu vardu, arba iki šiol nežinomas brolis ar pusbrolis. Šiuo klausimu mokslininkai iki šiol nesutaria. Aišku tik tai, kad po jo karaliumi tapo devynmetis Tutanchamonas, o karaliene – jo įseserė Anchesenamon. Jiems gimė dvi negyvos dukterys, o būdamas vos 19-os Tutanchamonas pats staiga mirė.

Tokioje gausybėje vardų mokslininkai mato dvi galimybes, kas galėjo būti miręs karalius ir laišką parašiusi karalienė – arba Echnatonas ir Nefertitė su Meritaton, arba Tutanchamonas ir Anchesenamon. Daugelį metų virė karštos diskusijos, kuris iš šių variantų yra teisingas. Tačiau neseniai britų egiptologas ir Amarnos laikotarpio specialistas dr. Nicholas Reevesas ir Kanados pleištinio rašto tyrinėtojas Jaredas L. Milleris pateikė daug rimtų argumentų, pagrindžiančių teoriją, kad labiausiai tikėtina, jog jos miręs karalius buvo Echnatonas. N. Reevesas žengia dar vieną žingsnį į priekį ir Nefertitę pavadina tėvynės išdavike.

Laiško autorė buvo įtakinga moteris

Anot N. Reeveso, tai, kad laiško autorė buvo Nefertitė, o ne Meritaton ar jaunoji Tutanchamono našlė, įrodo laišką rašiusios karalienės apibūdinimas hetitų analuose. Ji nebuvo vadinama vien karaliaus žmona, o kilniausiąja karaliaus žmona. Vargu ar taip būtų vadinama jauna ir nežinoma karalienė, o įtakingajai Nefertitei toks titulas tiktų.

Faraonas Echnatonas ir karalienė Nefertitė buvo vieninteliai, galėję melstis Saulės dievui Atonui. Paveikslėlyje jie pavaizduoti su trimis iš šešių dukterų. Faraonas Echnatonas ir karalienė Nefertitė buvo vieninteliai, galėję melstis Saulės dievui Atonui. Paveikslėlyje jie pavaizduoti su trimis iš šešių dukterų.,

Nemažai mokslininkų daugelį metų minimu mirusiu karaliumi laikė Tutanchamoną. Tačiau keletas svarių faktų rodo, kad tai buvo Echnatonas. Pavyzdžiui, hetitų analuose buvo minima, kad Šupiluliumas laišką gavo vėlyvą rudenį, o iš Tutanchamono kape rastų gėlių ir kitų daiktų archeologai nustatė, kad jis mirė laikotarpiu tarp vasario pabaigos ir kovo vidurio. Tai reiškia, kad jo našlė laišką Šupiluliumui būtų parašiusi tik daugiau nei po pusmečio. Laukti taip ilgai nebūtų turėję prasmės po tokio reikšmingo įvykio kaip karaliaus mirtis. Kovo mėnesį iškovojęs pergalę Tutanchamono įpėdinis galingasis Ajas įžengė į sostą, ir tai nutiko netrukus po jaunojo karaliaus mirties, taigi jaunosios našlės slapti žaidimai su didžiausiu priešu būtų visai nereikalingi, ir Šupiluliumas niekada nebūtų išsiuntęs savo sūnaus.

 

Echnatono mirties metų laikas yra kur kas parankesnis Zananzos istorijos teorijai patvirtinti. Iš etikečių, ant rastų vyno ąsočių, aišku, kad Echnatonas mirė baigiantis septynioliktiems savo valdymo metams, po vynuogių derliaus nuėmimo rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Šis laikas sutampa su faktu, kad Šupiluliumas laišką iš Dahamunzu gavo vėlyvą rudenį.

Viename iš daugelio laiškų, rastų vadinamajame Amarnos archyve Echnatono sostinėje, buvo atskleistas dar vienas faktas ir jis patvirtina, kad Zananzos istorija vyko Echnatonui mirus. Čia pasakojama apie karinius veiksmus Sirijos teritorijoje, kurie taip pat minimi hetitų analuose kaip jau prasidėję tuo metu, kai karalius gavo pirmąjį Dahamunzu laišką. Atėjus į valdžią Tutanchamonui, Echnatono sostinė buvo perkelta į kitą miestą, o Amarnos archyvas uždarytas, ir būtent todėl Amarnos laiškuose dėl akivaizdžių priežasčių negali būti aprašomi įvykiai, vykę po Tutanchamono atėjimo į valdžią, o juo labiau – po Tutanchamono mirties.

Dėlionė papildyta naujomis dalimis

Kanados pleištinio rašto tyrinėtojas ir Ludwigo Maximiliano universiteto Miunchene profesorius J. L. Milleris išleido nemažai pleištinio rašto fragmentų, rastų hetitų sostinėje Hatušoje. Keletas šių fragmentų su anksčiau rastaisiais buvo sujungti į dėlionę. Tarp jų buvo šešios to paties pleištinio rašto teksto, kuris buvo kilęs iš hetitų karaliaus Mursilio II analų, dalys. Išvertus naujus fragmentus, paaiškėjo svarbi informacija, susijusi su hetitų chronologija, taip pat Egipto karalienės ir Šupiluliumo bendravimo laikas.

Hetitai nepaliko savo kalendoriaus, todėl mokslininkai turi susieti karalius ir įvykius su Egipto šaltiniuose pateiktomis datomis. Laimė, to meto karaliai dažnai susirašinėjo, pavyzdžiui, vienas faraonas laiške skundėsi, kad kaimyninės karalystės valdovas pamiršo jo jubiliejų. Šitaip mokslininkai sužinojo dviejų regentų santykių metus.

J. L. Milleris lygino savo pleištinio rašto tekstų informaciją su žiniomis apie to meto Egipto dinastijas ir įvykius, taip išgaudamas duomenų, lengvinančių Egipto karaliaus, kurio našlė rašė laišką Šupiluliumui, tapatybės nustatymą.

 

Nefertitės duktė Meritaton tapo karaliene, kai jos motina gavo karaliaus statusą. Vargu ar duktė galėjo būti laiško autorė, nes neturėjo valdžios. Nefertitės duktė Meritaton tapo karaliene, kai jos motina gavo karaliaus statusą. Vargu ar duktė galėjo būti laiško autorė, nes neturėjo valdžios.,

J. L. Millerio sudėtame pleištinio rašto laiške aprašomi karo veiksmai, vykę Sirijoje tarp 7-ųjų ir 9-ųjų karaliaus Mursilio II valdymo metų. Tekste pasakojama apie Horemhebą, kuris tapo faraonu po Tutanchamono ir Ajo, tačiau hetitų valdovas nelaikė jo karaliumi, todėl galima manyti, kad tuo metu Haremhebas dar buvo kariuomenės vadas ir Egipto kolonijų Azijoje valdovas. Tai taip pat patvirtina faktą, kad svarbiausi jo kariniai laimėjimai pasiekti, kai jis dar nebuvo įžengęs į karaliaus sostą, tačiau Haremhebas užėmė aukštą padėtį ir veikė karaliaus vardu, todėl hetitų karalius į jį žiūrėjo su tam tikra pagarba.

Šupiluliumas mirė anksčiau už Tutą

Vis dėlto, jeigu Horemhebas nebuvo faraonas tarp 7-ųjų ir 9-ųjų karaliaus Mursilio II valdymo metų, hetitų chronologija pasislenka šiek tiek atgal, jeigu ją lygintume su Egipto chronologija ir Amarnos dinastijos laiku. Kadangi Tutanchamonas mirė praėjus maždaug 7 metams po Mursilio II pirmtako Šupiluliumo mirties, vadinasi, Dahamunzu laiško gavėjas jau buvo negyvas tuo metu, kai mirė Tutanchamonas.

Taip pat žinoma, kad gavęs laišką Šupiluliumas gyveno dar 4–6 metus, taigi J. L. Millerio chronologiniai įrodymai paneigia teoriją, kad Tutanchamonas ir jo našlė galėjo būti susiję su Zananzos istorija – ji nutiko daug anksčiau, nei jie abu įžengė į Egipto karalių sostą.

Keletas egiptiečių ir hetitų analų laiškų patvirtina Echnatono ir Šupiluliumo ryšius. Viename laiške Echnatonui Šupiluliumas mini Egipto karaliaus tėvą Amenchotepą III ir artimus jų ryšius. Šupiluliumas įžengė į sostą Amenchotepo III valdymo pabaigoje, ir jiedu greičiausiai gerai sutarė, tik sūnaus Echnatono laikais Šupiluliumas pradėjo karo žygius ir siekė užkariauti Siriją. Šių žygių išdava vėliau ir buvo Zananzos istorija, o ji pasibaigė hetitų princo nužudymu.

Jeigu mirusiu karaliumi, kurio našlė žmona parašė laišką, būtų laikomas hetitų karaliaus laišką gavęs Echnatonas, Šupiluliumas būtų turėjęs šalį valdyti gerus 25 metus, o jeigu ši našlė būtų Tutanchamono žmona, Šupiluliumas būtų turėjęs šalį valdyti mažiausiai 40 metų.

J. L. Milleris įsitikinęs, kad nėra tiesioginio įrodymo, kuriuo vadovaudamiesi laiške minimu mirusiu  karaliumi galėtume laikyti Echnatoną, tačiau, jo manymu, jau yra atskleista daug susijusių faktų.

 

„Vienas iš svariausių argumentų, mano nuomone, yra Amarnos ir hetitų šaltinių sutapimai, taip pat faktas, kad Amarnos laiškai buvo tikrai parašyti Echnatono valdymo laikais. Nėra įrodymų, kad Amarnos laiškai buvo siunčiami kuriam nors iš jo įpėdinių, ir Achetatonas (Amarnos miestas), kur buvo rasti laiškai, buvo apleistas netrukus po Echnatono mirties“, – argumentuoja J. L. Milleris. Todėl, patvirtindamas N. Reeveso teorijas, jis teigia esąs tikras, kad tikrasis Zananzos istorijos karalius yra Echnatonas.

Tačiau J. L. Milleris nėra toks įsitikinęs, kas buvo laišką parašiusi karalienė. „Tai galėjo būti arba Nefertitė, arba Meritaton. Negaliu apsispręsti, kuri iš jųdviejų. Guodžia tai, kad ir kiti egiptologai negali“, – teigia jis.

Vis dėlto N. Reevesas nesutinka ir laikosi nuomonės, kad Dahamunzu galėjo būti tik Nefertitė. „Nematau Meritaton kaip galimos kandidatės, ir taškas! Jos nepriklausomos galios ir įtakos įrodymai yra labai menki, tik netiesioginiai“, – pabrėžia N. Reevesas.

Karalius mielai paaukojo sūnų

Argumentų, kad su aprašomu laišku Šupiluliumui yra susijusi Nefertitė, – daug. Tačiau jei tai tikrai tiesa, kritikai gali prieštarauti, kad tuo metu karaliaus sūnus buvo Tutanchamonas. Tokiu atveju laiškas būtų klaidinantis, nes jame karalienė teigia, kad ji sūnaus neturi – Tutanchamonas buvo Echnatono ir antros jo žmonos sūnus, todėl Nefertitė iš tiesų sūnaus neturėjo ir nekalbėjo netiesos, o karalius Šupiluliumas arba nežinojo apie Tutanchamono egzistavimą, arba tiesiog nusprendė įsitraukti į žaidimą ir į Egipto karaliaus sostą pasodinti vieną iš savo sūnų.

Šis politinis žingsnis nebūtų neįtikėtinas, nes tiek Nefertitė, tiek Šupiluliumas būtų daug išlošę iš tokios sąjungos. Šupiluliumas garsėjo kaip žiaurus ir nepalenkiamas karalius, nužudęs savo brolį dėl sosto, taigi sūnus būtų buvusi nedidelė auka valdžiai Egipte laimėti.

Kaip parodė istorija, jie abu pralaimėjo. Šupiluliumas neteko sūnaus Zananzos ir nužudymu apkaltino egiptiečius. Būtent todėl karalius tęsė savo negailestingus karo žygius į Egipto kolonijas, tarp jų ir į Siriją, ir šios dvi šalys kovojo dažnus tarpusavio karus.

Nefertitė sumokėjo didžiausią kainą. Po nepavykusio bandymo sudaryti sąjungą su Šupiluliumu, ji dingo iš istorijos. Tėvynės išdavimas hetitams buvo mirtina nuodėmė, todėl greičiausiai Egiptas jai niekada neatleido.

Vis dėlto nėra išlikusių šaltinių, pasakojančių, kas su Nefertite nutiko, tačiau galima įsivaizduoti, kaip priešiškai jos atžvilgiu buvo nusiteikę žyniai, valstybės atstovai ir, žinoma, paprasti žmonės. Echnatonas buvo apibūdinamas kaip novatoriškas, meną mėgęs ir Saulę garbinęs valdovas, į šalį įnešęs naujų vėjų. Tačiau jis su karaliene vis dėlto įvykdė vieną misiją, dėl kurios žiauriai pasielgė su savo tauta.

 

Echnatono vieno tikro dievo vizija viską apvertė aukštyn kojomis. Tokie svarbūs miestai kaip Tėbai ir Memfis prarado savo galią – ji buvo suteikta nežinomai vietai, joje karalius pastatė miestą ir įsikėlė kartu su savo palyda. Patyrusių valstybės atstovų ir daug galios turinčių žynių įtaka buvo apribota, o žmonės prarado religinę laisvę, taigi niekas nemėgo galingosios karališkosios poros – Echnatono ir Nefertitės. Gali būti, kad jie, kaip ir, pavyzdžiui, šių laikų diktatoriai Nicolae Ceausescu ir jo žmona Elena Rumunijoje, patyrė staigų ir skausmingą krytį iš galios viršūnės.

 

Šios karališkosios poros veiksmai prieš pat Echnatono mirtį byloja apie tai, kad jie puikiai suvokė savo nepopuliarumą. Abu bandė įsiteikti žyniams ir valstybės atstovams, leisdami laisviau keisti vardus į simbolinius, tad dvi jauniausias savo dukteris pavadino vardais, kurie baigiasi galūne „-ra“, nurodančia Saulės dievą Ra. Be to, vėl buvo leista rengti senuosius Egipto religinius pasirodymus. Karališkoji pora bandė rasti tam tikrą Atono ir senojo Amono kulto kompromisą, pavyzdžiui, būdama valdovė, Nefertitė iš naujo atidarė didžiąją Amono šventyklą Tėbuose.

Nefertitė buvo išbraukta iš istorijos

Nėra abejonių, kad mirus Echnatonui Nefertitė atsidūrė sunkioje padėtyje. Ji neabejotinai išbandė visas galimybes išsaugoti sostą, tačiau jos laukė blogiausia lemtis.

Apimta nevilties, ji padarė lemtingą klaidą – nusiuntė laišką Šupiluliumui ir jame paprašė jo pagalbos. Hetitų karalius ištiesė pagalbos ranką, tačiau likimas, o gal klastingi egiptiečiai stojo skersai kelio. Kad ir kaip būtų, Nefertitė liko viena ir gavo tėvynės išdavikės vardą. Greičiausiai ji buvo nuversta nuo sosto, o jos karališki vardai ištrinti nuo statulų, reljefų ir šventyklų. Abejojama, kad Echnatoną galėjo pakeisti būtent ji, pasivadinusi Smenchkare. Bent jau N. Reevesas mano, kad parašiusi laišką ji neturėjo labai didelių galimybių: „Jos ryšiai su Šupiluliumu – galima išdavystė – tikrai nepadidino jos populiarumo Egipte. Abejoju, ar ji galėjo ištverti padarinius.“

 

Brangūs daiktai, kuriuos buvo planuota sudėti į Nefertitės kapą, galiausiai pateko į Tutanchamono kapą. Jaunasis karalius mirė staiga, tačiau, laimė, nuo jo pamotės liko gausybė karališkų kapavietės daiktų. Kur buvo palaidota pati galingoji karalienė, nėra žinoma. Iš tiesų niekas net nežino, ar ji apskritai turėjo savo kapą, tačiau archeologai vis dar tikisi vieną dieną aptikti paskutinę tėvynės išdavikės poilsio vietą.

Visa portale IliustruotasisMokslas.lt esanti medžiaga priklauso UAB „Verslo žinios“, jeigu nenurodyta kitaip. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose tinklalapiuose be išankstinio UAB „Verslo žinios” sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į IliustruotasisMokslas.lt kaip informacijos šaltinį.
Kaip įvertintumėte šį straipsnį?
Dalintis nuoroda:
Komentarai

Astronomai atrado Žemių Godzilą

„Tai tikra Žemių Godzila“, – taip naujai atrastą vadinamąją superžemę, kurios skersmuo 2,3 karto didesnis už Žemės, apibūdino Harvardo gyvybės kilmės tyrimo direktorius.
DAUGIAU

Pasyvioji meditacija veiksminga

Oslo universiteto mokslininkai iš smegenų nuotraukų nustatė, kaip smegenys veikia per dvi labiausiai paplitusias meditacijos praktikas – aktyviąją ir pasyviąją, dar vadinamą atsipalaidavimu.
DAUGIAU

Gyvensime storulių planetoje?

Pasak naujausio nutukimo tyrimo, trečdalis visų pasaulio žmonių turi antsvorio, o per pastaruosius tris dešimtmečius nė vienai šaliai nepavyko suvaldyti pasaulinio gyventojų svorio didėjimo.
DAUGIAU

Akla žuvis geba skaičiuoti

Akių neturinti žuvis, gyvenanti tamsiuose vandens apsemtuose urvuose po Somalio dykuma, nustebino mokslininkus, – net būdama akla, ji geba skaičiuoti daiktus.
DAUGIAU

Mirusi 115-metė atskleidžia gyvenimo ribas

Nyderlandų gyventoja  Hendrikje van Andel-Schipper mirė 2005 m., sulaukusi 115 metų. Mokslininkai ištyrė jos kūną ir nustatė galimą ryšį tarp kamieninių ląstelių skaičiaus ir amžiaus.
DAUGIAU

Jutiklis tiria maistą

Jei norite sužinoti, ką valgote arba kokia tabletė guli ant virtuvės stalo, jau galite tai padaryti.
DAUGIAU

Kosmose apvalėja širdis

Jei astronautai daug laiko praleidžia būdami nesvarumo būsenos, smarkiai paveikiama jų fiziologija.
DAUGIAU

Vandenynus nušviečia stebėtinai daug žuvų

Per penkias ekspedicijas į Bahamus Kaimanų salose ir Solomono salas JAV biologai nustatė 180 vandenyno gelmes nušviečiančių žuvų rūšis.
DAUGIAU

Robotą įkvėpė kengūra (1)

Vokietijos robotų gamintoja „Festo“ anksčiau yra stebinusi pasaulį robotais, sukurtais pagal, pavyzdžiui, spindulių judėjimą.
DAUGIAU

Zebras dryžuotas dėl musių

Ilgus metus mokslininkai siekė nustatyti zebro dryžių priežastį. Atlikus naują tyrimą nustatyta, kad dryžiai skirti apsisaugoti nuo musių.
DAUGIAU

Zondas metė unikalų žvilgsnį į Titano ežerus

Didžiausią Saturno palydovą Titaną dengia storas oranžinių debesų sluoksnis, tačiau NASA kosminis zondas „Cassini“, pro Saturną 2013 m. vasaros pabaigoje praskridęs ne vieną kartą, turėjo unikalią galimybę pažvelgti į ežerus palydovo šiaurės pusrutulyje.
DAUGIAU

Miesto bitės lizdus suka iš plastiko

Didžiausiame Kanados mieste Toronte gyvenančios bitės puikiai moka prisitaikyti prie aplinkos.
DAUGIAU

Mokslininkai skatina naujų plaukų augimą (2)

Mokslininkai baigia kurti būdą, kaip sustabdyti plikimą. Klonavus galvos odos ląsteles ir persodinus jas į odą, Kolumbijos universiteto Medicinos centro (JAV) ir Daramo universiteto (Didžioji Britanija) mokslininkams pavyko priversti naujus plaukus augti.
DAUGIAU

Mokslininkai pajaunino Didįjį Kanjoną

140 metų mokslininkai ginčijosi dėl Didžiojo Kanjono amžiaus. Nauji moksliniai tyrimai rodo, kad jis tikriausiai keliais milijonais metų jaunesnis nei manyta.
DAUGIAU

Kinija išskiria daugiau anglies dvideginio nei JAV (1)

Kinija jau seniai pralenkė JAV ir tapo daugiausia anglies dvideginio (CO2) išskiriančia valstybe.
DAUGIAU

Pamišę menininkai geresni (1)

Vincentas van Goghas nusipjovė dalį ausies. Lady Gaga dėvi sukneles iš mėsos. Tokių ekscentriškų menininkų sąrašas ilgas.
DAUGIAU

Elektroninė membrana lankstosi aplink plauką

Šveicarijos federalinio technologijos instituto Ciuriche mokslininkai padarė nedidelę revoliuciją.
DAUGIAU

Šnipinėjimo lėktuvas skris greičiau už garsą (1)

Viršgarsinis lėktuvas „SR-72“ 5 500 km atstumą iš Londono į Niujorką įveikia per valandą.
DAUGIAU

Nauja rentgeno technologija rodo ne tik kaulus (1)

Rentgeno aparatas paprastai yra didelis prietaisas, kuriantis kaulų ir kietųjų audinių atvaizdus, o minkštieji audiniai parodomi, nebent pacientui duodama kontrastinės medžiagos.
DAUGIAU

Žemės branduolį sudarė geležies lašeliai

Remdamiesi eksperimentais, Kalifornijoje (JAV) įsikūrusio Stanfordo universiteto mokslininkai savaip išaiškino vieną iš daugelio mūsų pasaulio paslapčių – kaip susiformavo iš geležies sudarytas branduolys.
DAUGIAU

Blyškią odą užtikrino genai

Europos, Indijos ir Australijos mokslininkų komanda sukūrė teoriją apie šviesios odos atsiradimą.
DAUGIAU

Rašiklis piešia audinį

Aukštųjų technologijų rašikliu galima gydyti kaulų traumas – jis rašo ne rašalu, o kamieninėmis ląstelėmis.
DAUGIAU

Futbolininkų bėdos – kaip boksininkų (1)

Kai futbolo žaidėjai aukštai pašoka ir stengiasi galva pasiųsti kamuolį į vartus, jie rizikuoja patirti smegenų pažeidimą.
DAUGIAU

Išvalyti vandenynus

Vandenynuose gausu šiukšlių. Milijonai tonų plastiko, kurio negalima surinkti, nes didžioji dalis yra suirusi į mikroskopines skiauteles. Taip mokslininkai manė, kol inžinerijos studentui iš Nyderlandų kilo netikėta mintis.
DAUGIAU

Keista, bet tiesa

Pietų Kalifornijos universitete (JAV) sukurtas kompiuterinis žaidimas moko žaidėjus nugalėti baimę.
DAUGIAU

Telefonas it rentgeno aparatas

Mokslininkams pavyko sukurti spindulius skleidžiančią mikroschemą, telpančią į mobilųjį telefoną, tad jie vienu žingsniu priartėjo prie svajonės apie kiaurai daiktus skrodžiantį regėjimą, efektyvius vėžio tyrimus ir greitą duomenų perdavimą.
DAUGIAU

Antibiotikus aktyvuoja šviesa

Gydymas antibiotikais gali neigiamai veikti ligonį, nes žūsta ir gerosios žarnyno bakterijos. Groningeno universiteto (Nyderlandai) mokslininkai sukūrė antibiotikus, kurie veikia tik ten, kur reikia.
DAUGIAU

Užterščiausias oras – Bulgarijoje

Jei lankotės Bulgarijos arba Lenkijos pramoniniame mieste, sulaikykite kvėpavimą.
DAUGIAU

Giliai po vandeniu lūžta bangos (1)

Povandeninė ketera Ramiajame vandenyne sukuria dangoraižio aukščio bangas.
DAUGIAU

Grenlandija tirpsta iš apačios

Grenlandijos paviršių dengiantis ledyninis skydas tirpsta ir iš viršaus, ir iš apačios, teigiama tyrime, kuris atliktas vykdant tarptautinį projektą „IceGeoHeat“.
DAUGIAU
Banner Side 2

Kodėl jūros vanduo sūrus? (1)

Sūrumo jūros vandeniui suteikia medžiagos, per ilgą laiką atkeliavusios upėmis iš žemynų.
DAUGIAU

Kodėl kryžiuojame pirštus?

Pirštų kryžiavimas, tikintis, kad mus lydės sėkmė, paplitęs paprotys krikščioniškoje pasaulio dalyje.
DAUGIAU

Kada išrastas dezodorantas?

Amerikiečių bendrovė „Mum“ pirmąjį dezodorantą pasaulyje pristatė 1888 metais.
DAUGIAU

Kuri kalba lengviausia?

Paprasčiausia išmokti Kinijos mandarinų kalbą, teigia Oslo universiteto (Norvegija) kalbų profesorius Rolfas Theilas.
DAUGIAU

Ar kitose planetose yra debesų? (1)

Planetose, kurios yra pakankamai didelės, kad turėtų atmosferą, taip pat gali būti debesų.
DAUGIAU
Banner Side 2

Ar šimtakojai iš tiesų turi 100 kojų?

Šimtakojai gali turėti 100 ir net daugiau kojų.
DAUGIAU

Kodėl spengia ausyse? (1)

Spengimas ar zvimbimas ausyse vadinamas tinitu, jį sukelia garso bangas nerviniais impulsais...
DAUGIAU

Kaip dažnai išsirikiuoja visos planetos? (1)

Kartkartėmis danguje galima išvysti arti viena kitos esančias dvi planetas. Ar visos aštuonios jų gali išsirikiuoti viena linija?
DAUGIAU

Kokia knyga storiausia?

Storiausia masiškai leista knyga buvo 4 032 puslapių rinktinė....
DAUGIAU

Kur dingsta Saulės šviesa?

Kur dingsta Saulės šviesa, pasiekusi Žemę? Ar ji sugeriama kaip šiluma ar tampa kuo nors kitu?
DAUGIAU

Kaip laivai saugomi nuo rūdžių?

Kontaktuodami su deguonimi metalai ỹra skirtingu greičiu, tad jų rūdijimo laikas taip pat nevienodas.
DAUGIAU

Ar aspartamas sukelia vėžį? (1)

1996 m. amerikietis neurologas Johnas Olney dirbtinį saldiklį aspartamą (E951) apkaltino sukeliant vėžį.
DAUGIAU

Ar gyvūnams, kaip ir žmonėms, išsiskiria endorfinų?

Endorfinai malšina skausmą ir padeda reguliuoti emocijas, be to, padeda ir žmonėms, ir gyvūnams nekreipti dėmesio į skausmą.
DAUGIAU

Kaip gaminami ryžių trapučiai?

Spraginti ryžiai, kuriuos pažįstame iš ryžių trapučių, gaminami drėkinant ryžius ir veikiant juos 9–10 atmosferų slėgiu bei 255–265 laipsnių temperatūra.
DAUGIAU

Kada pradėjome skustis?

Pirmieji skustuvus gaminti pradėjo egiptiečiai prieš 5 tūkst. metų.
DAUGIAU

Ar skorpionai gali nusižudyti?

Legendos apie besižudančius skorpionus sklinda jau tūkstančius metų.
DAUGIAU

Kaip veikia dirbtinė širdis?

Ar dirbtinė širdis veikia taip pat kaip tikra?
DAUGIAU

Kodėl viršutiniuose atmosferos sluoksniuose temperatūra žemesnė?

Šaltas oras sunkesnis už šiltą. Kodėl kylant aukštyn oras darosi vėsesnis?
DAUGIAU

Ką reiškia oktaninis skaičius?

Automobilis varomas sprogimais variklio cilindruose, kur žvakės kibirkštis uždega oro ir benzino mišinį.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad sliekai gali dalytis ir gyventi toliau?

Esu girdėjęs, kad perpjautas sliekas toliau gyvena kaip du atskiri gyvūnai. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Per kiek laiko jėgainės grąžina energiją?

Jėgainės apsimoka tik tada, jei jose gaminama daugiau energijos, nei sunaudota jas statant.
DAUGIAU

Ar gyvūnų kraujas skiriasi nuo žmonių?

Žmonių ir kitų žinduolių kraujo sandara iš esmės tokia pati.
DAUGIAU

Kodėl magnetas traukia metalus?

Iš esmės visi atomai yra mažyčiai magnetai, tačiau didžiojoje dalyje medžiagų šie magnetai yra išdėstyti atsitiktine kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl ką tik išsivalius dantis sultys atrodo neskanios? (1)

Dantų pastoje esanti putojimo medžiaga pablogina skonio pojūtį.
DAUGIAU

Kiek medaus surenka bitė?

Per gyvenimą bitė darbininkė surenka ne mažiau nei 1 g medaus.
DAUGIAU

Kodėl šypsodamiesi rodome dantis?

Plati šypsena, pro kurią matomi apnuoginti dantys, yra tik viena veido išraiškų, reiškiančių džiaugsmą.
DAUGIAU

Ar vorai ropoja kitų vorų tinklais?

Voras gali lengvai laipioti artimų rūšių vorų tinklais. Tinklą numegzti užima daug laiko, todėl galima pamanyti, kad vorai perima kitų tinklus.
DAUGIAU

Ar nuo lietaus debesys susitraukia?

Lyjant debesys netenka masės, tačiau paprastai kylantis drėgnas oras, sudarantis debesį, ir toliau jam teikia masės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad negyvi paukščiai krinta ant žemės? (2)

Esu girdėjęs apie didelius būrius paukščių, staiga kritusių ir užsimušusių JAV ir Švedijoje. Ar tai tiesa? Kodėl taip nutinka?
DAUGIAU

Ar gali stiklinė šalto vandens sustabdyti žagsulį?

Žagsime, nes paveikiamas klajoklis nervas, o jis priverčia diafragmą susitraukinėti.
DAUGIAU

Ar ugnis dega žemoje temperatūroje?

Ar įmanoma uždegti ugnį minusinėje temperatūroje? Ar tokia liepsna bus karšta?
DAUGIAU

Ar tiesa, kad smūgis gali sukelti amneziją? (1)

Stiprus smūgis į galvą gali kelioms dienoms „išjungti“ atmintį.
DAUGIAU

Ar kola gelbsti skaudant pilvui? (1)

Kaip ir kitose angliarūgštės prisotintuose gėrimuose, koloje yra daug cukraus ir druskų.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad...iki 4 metų nieko neatsimename? (5)

Ar tiesa, kad vaikų iki 4 metų smegenys dar nepasirengusios kaupti atsiminimų?
DAUGIAU

Kodėl, turint temperatūros, krečia ir šaltis, ir karštis? (1)

Šalčio ir šilumos pojūčius paprastai sukelia aukšta arba žema kūno temperatūra, nors organizmas stengiasi išlaikyti apie 37 laipsnių kūno temperatūrą.
DAUGIAU

Kodėl atomo branduolys neišyra?

Atomo branduolį sudaro teigiamojo krūvio protonai ir krūvio neturintys neutronai.
DAUGIAU

Ar gestų kalba visur vienoda?

Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestais žmonės bendravo gerokai anksčiau, nei išrasta sakytinė kalba.
DAUGIAU

Kaip matuojamas futbolininkų darbo krūvis?

Nubėgto atstumo matavimai parodo, kad žaidėjas per aukščiausios lygos rungtynes paprastai nubėga 10 kilometrų.
DAUGIAU

Ar gyvūnai sensta greičiau?

Gyvenimo trukmė glaudžiai susijusi su dauginimusi, tad dauguma gyvūnų sensta greičiau nei žmonės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad šarkos vagia blizgius daiktus? (1)

Raktai, monetos ir papuošalai. Pasak legendos, šarkos šiems daiktams negali atsispirti.
DAUGIAU

Kada žmonės įsirengė pirmuosius šiukšlynus?

Šiukšlynais žmonės naudojasi jau 10 tūkst. metų – nuo tada, kai pradėjo dirbti žemę.
DAUGIAU

Ar ciklonai visada sukasi ta pačia kryptimi?

Šiaurės pusrutulyje vėjas ciklone visada juda prieš laikrodžio rodyklę, o Pietų pusrutulyje jis sukasi priešinga kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl mikrobangų krosnelėje sviestas sprogsta?

Mikrobangų krosnelėje maistas šildomas mikrobangomis, kurios priverčia vandens ir riebalų molekules judėti.
DAUGIAU

Kodėl žiedas mūvimas ant bevardžio piršto? (1)

Ant ketvirtojo piršto nuo nykščio žiedus mūvime jau nuo antikos laikų.
DAUGIAU

Ar miego ritmas įgimtas?

Mūsų miego ritmą valdo biologinis laikrodis, kuris veikia 24 valandų darbo ciklais, tad tam tikru laiku pavargstame.
DAUGIAU

Kodėl dramblio ilgas straublys?

Prieš 30–40 mln. metų dramblių protėviai buvo vos metro aukščio ir greičiausiai gyveno vandenyje, kaip šiandieniniai begemotai.
DAUGIAU

Kodėl miestiečiai labiau alergiški?

Miesto gyventojai dažniau nei kaimo serga šienlige. Tai atrodo nelogiška. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Kaip katė murkia?

Katės murkimas panašus į žmogaus niūniavimą.
DAUGIAU

Ar žmonės gali įsimagnetinti?

Žmonės įsimagnetinti negali, nes mūsų organizme nėra kam sukurti magnetinio lauko, kuris būtų pakankamai stiprus ir trauktų daiktus.
DAUGIAU

Kaip auga sraigės kiautas?

Sraigės kiautas – tai iš atskirų sluoksnių sudarytas spiralės formos vamzdelis.
DAUGIAU

Kokios spalvos yra veidrodis? (2)

Griežtai kalbant, veidrodis yra bespalvis.
DAUGIAU

Kas išrado kreditinę kortelę?

1949 m. bendrovės „Hamilton Credit Corporation“ vadovas Frankas McNamara su draugais lankėsi restorane.
DAUGIAU

Kodėl moterų rankos sustorėja?

Mums senstant, lėtėja odos baltymo kolageno gamyba, todėl riebalų ląstelės gali sudaryti drebančius gumbus.
DAUGIAU

Kada jaučiame norą šlapintis?

Kai šlapimo pūslė prisipildo 25–50 procentų, ji siunčia signalą smegenims, kad laikas į tualetą.
DAUGIAU

Kiek svėrė mažiausias naujagimis?

Mažiausio svorio išgyvenęs naujagimis yra Amillia Taylor.
DAUGIAU

Kodėl nesudega žvakės dagtis? (1)

Žvakės liepsna atsiranda dėl degančių stearino garų, ne dėl degančio dagčio.
DAUGIAU

Ar galima per daug miegoti?

Mokslininkai surado ryšį tarp ilgo miego ir fizinių ydų.
DAUGIAU

Ar nesmulkinti grūdai skirtingi?

Nesmulkintuose grūduose yra įvairių grūdų elementų, kurie priklauso nuo grūdų rūšies.
DAUGIAU

Kas išrado alaus butelio kamštelį?

Pirmąjį alaus butelio kamštelį 1891 m. išrado amerikietis Williamas Painteris.
DAUGIAU

Kodėl pingvinai negali skraidyti?

Skraidymas – specializuotas ir daug energijos reikalaujantis judėjimo būdas. Visos skraidančio gyvūno kūno dalys sukurtos gyvenimui ore.
DAUGIAU

Ar visi nagai auga vienodu greičiu?

Kiekvienas nagas auga savo greičiu. Paprastai greičiausiai auga nagai ant tų pirštų, kurių paskutinis pirštakaulis ilgiausias.
DAUGIAU

Kurtumas muzikai?

Kai kurie žmonės gimsta kurti muzikai. Jie pasižymi normalia klausa, intelektu ir atmintimi, tačiau nesugeba atpažinti ar atsiminti paprastų melodijų ir ritmų, dainuodami nusidainuoja.
DAUGIAU

Kur yra didžiausia pasaulyje atominė elektrinė?

Pati didžiausia atominė elektrinė pasaulyje yra Japonijoje, 220 km į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
DAUGIAU

Kaip greitai juda ašigaliai?

Magnetinio Šiaurės ašigalio vietą 1831 m. pirmasis nustatė anglas Jamesas Rossas, ir kai Roaldas Amundsenas ašigalyje apsilankė 1904 m., šis jau buvo pasislinkęs 50 kilometrų.
DAUGIAU

Kaip veikia guminis trintukas?

Rašant pieštuku ant popieriaus, mažos grafito dalys atskyla nuo pieštuko šerdies ir prisitvirtina prie nelygaus popieriaus paviršiaus.
DAUGIAU

Ar charakteris paveldimas? (1)

Daugybė tyrimų įrodė, kad genai gali būti atsakingi už šiek tiek daugiau nei 50 proc. visų charakterio skirtumų.
DAUGIAU

Kur lyja gausiausiai?

Ljoro (Kolumbija) kasmet iškrenta 13 300 mm kritulių, tad regionas laikomas drėgniausia vieta pasaulyje.
DAUGIAU

Ar gyvūnai žudosi? (2)

Mokslininkai nežino, ar koks nors gyvūnas yra nusižudęs, tačiau esama ne vieno pavyzdžio, kai gyvūnai save žaloja.
DAUGIAU

Kurių gyvūnų nėštumas trunka ilgiausiai? (1)

Kai kurių gyvūnų nėštumas trunka labai ilgai, jis kelis kartus  viršyja žmogaus.
DAUGIAU

Kodėl žmonėms po akimis atsiranda maišeliai?

Maišeliai po akimis ypač išryškėja su amžiumi, nes aplink akis esanti oda, raumenys, riebalai ir audiniai laikui bėgant praranda lankstumą.
DAUGIAU

Kaip matuojamas Žemės amžius?

Uolienų amžiui nustatyti mokslininkai taiko radiometrinius metodus, paremtus tuo, kad skirtingų elementų radioaktyvių atmainų (vadinamų izotopais) irimas vyksta tam tikru greičiu.
DAUGIAU

 Kodėl apskritimas dalijamas į 360 laipsnių?

Tikslaus atsakymo į šį klausimą nėra, bet tai tikriausiai susiję su tuo, kad Babilonijos skaičių sistemoje kardinalusis skaičius buvo 60.
DAUGIAU

Kas yra virtualusis vanduo? (1)

Gaminant prekes, dažnai reikia nemažai vandens. Mokslininkai jį vadina „virtualiuoju vandeniu“, nes pirkėjai tiesiogiai nepajaus vartoją vandenį.
DAUGIAU

Koks automobilis yra mažiausias? (1)

Jis yra 104,14 cm aukščio, 66,04 cm pločio ir 132,08 cm ilgio – britų „Wind Up“ yra mažiausias pasaulyje miestui pritaikytas automobilis.
DAUGIAU

Kada išrasta dantų pastos tūtelė?

Dantų pastą tūtelėje 1892 m. išrado JAV odontologas Washingtonas Sheffieldas.
DAUGIAU

Kam briedžiui barzda?

Briedžio pasmakrėje kaba kailiu padengta odos raukšlė, vadinama barzda.
DAUGIAU

Kur yra ilgiausias tramvajų tinklas?

Sofijoje (Bulgarija) tramvajai tebėra populiari transporto priemonė.
DAUGIAU

Kuris vantinis tiltas aukščiausias?

Atstumas tarp Meksikoje esančio tilto El Puente Baluarte paviršiaus ir po juo plytinčio slėnio – 390 m.
DAUGIAU

Kodėl Venera sukasi taip lėtai? (3)

Venera yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kurios diena trunka ilgiau nei metai.
DAUGIAU

Kokio dydžio gali būti auglys? (2)

1991 m. 34 metų amerikietei pašalintas didžiausias kada nors užfiksuotas auglys.
DAUGIAU

Kokie cheminiai elementai sudaro žmogų? (1)

Didžiąją dalį mūsų organizmo sudaro deguonis, vandenilis ir anglis.
DAUGIAU

Ar gali šiltas vanduo užšalti greičiau už šaltą? (2)

Gali pasirodyti keista, kad šiltas vanduo užšąla greičiau nei šaltas, tačiau kartais taip nutinka.
DAUGIAU

Kaip toli ir aukštai pumos šokinėja?

Pumos paplitusios didelėse teritorijose Š. ir P. Amerikoje, gyvena kalvotose vietovėse miškuose ir kalnuose.
DAUGIAU

Ar nulaužti visi kodai? (1)

Kai kurie kodai dar neiššifruoti. Vieni garsiausių – Bealo šifras ir Voiničiaus rankraštis.
DAUGIAU