Laimėjo... žiurkė!


Išsamius ir gausiai iliustruotus straipsnius rasite žurnale "Iliustruotasis mokslas".
Prenumeruokite dabar ir kas mėnesį stebėkite naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, atradimus.

Iliustruotasis mokslas

Žmonės ir žiurkės kariauja jau tūkstančius metų – ir nors mūsų ginklai smarkiai tobulėja, neįstengiame jų įveikti. Žiurkes mes medžiojame, šaudome, nuodijame ir net valgome. Deja: šiandien žiurkių yra daugiau nei kada nors anksčiau.

Labiausiai paplitusios yra dvi žiurkių rūšys – rudosios ir juodosios žiurkės, nors iš viso prie pelių šeimos priklauso 64 rūšys – didelė grupė graužikų, labai artimų pelėms ir gyvenančių beveik visose pasaulio dalyse. Rudoji žiurkė yra šiek tiek tvirtesnė už juodąją, abiejų ilgis gali siekti 50 cm. Jos turi dideles ausis, dideles akis ir išsivysčiusius ūsus, liudijančius apie jautrias jusles.

Žiurkės gali išgyventi bemaž bet kur. Jos ėda beveik viską, yra labai vislios, o jų kūnas nėra prisitaikęs prie kokios nors konkrečios aplinkos. Jos išmoko laikytis arti žmonių, yra smalsios ir atsargios, o tai gana neįprasta.

Žiurkės mėgsta bandyti naujus dalykus ir tyrinėti naujas vietas, tačiau nepuola ėsti nežinomo maisto, būna atsargios ir palaukia, kol paaiškės savijauta užėdus. Jei savijauta blogėja – žiurkės daugiau neprisiliečia prie tokio daikto. Kaip tik todėl su jomis kovoti labai sunku. Bandymai rodo, kad ypač rudosios žiurkės savo nuovoka kone prilygsta primatams.

Žiurkės minta beveik viskuo. Kaimo vietovėse jos ėda pasėlius, o mieste – techninius įrenginius. Žiurkės minta beveik viskuo. Kaimo vietovėse jos ėda pasėlius, o mieste – techninius įrenginius.,

Mes padarėme viską, ką galėjome, kad ją įveiktume. Bet ji vis dar čia – ir vis nepasiduoda. Bjauriausias žmogaus priešas žiurkė vargina mus ištisus tūkstantmečius; žiurkės sukeldavo badą ir atnešdavo ligų. Viduramžiais jos padėjo platinti marą ir turėjo įtakos žmonijos istorijai. Ir šiandien žiurkių pasaulyje yra daugiau nei kada nors.

Žiurkėmis vadinama daug gyvūnų, bet tikrosios žiurkės priklauso prie pelių šeimos, kurioje yra iš viso 64 rūšys. Daugelis jų retai gyvena arti žmonių, išskyrus juodąsias ir rudąsias žiurkes, kurių žmonių gyvenvietėse yra daugiau nei natūralioje aplinkoje.

Rudosios ir juodosios žiurkės yra vienos didžiausių kenkėjų pasaulyje. Jos stebėtinai geba prisitaikyti ir gali išgyventi beveik bet kokioje aplinkoje – ir natūralioje gamtoje, ir didmiesčiuose. Daugelyje besivystančių šalių žiurkės suėda arba sunaikina nuo trečdalio iki pusės visų pasėlių. Visame pasaulyje jos niokoja namus bei turtą ir perneša daugybę ligų; jos gali sutrikdyti elektros tiekimą ir sukelti gaisrų, jei pragraužia elektros laidų ar kitų įrenginių.

Žiurkė išlenda iš bet kur, kur jai patinka būti – nors mes darome viską, kad nugalėtumėme šį kenkėją. Žiurkė išlenda iš bet kur, kur jai patinka būti – nors mes darome viską, kad nugalėtumėme šį kenkėją.,

Laukinėje gamtoje gyvenančios žiurkės kelia lygiai tokių pačių rūpesčių kaip ir miestuose. Keliaudamos su žmonėmis laivais ir kitomis transporto priemonėmis, šios dvi rūšys išplito visame pasaulyje – jų apstu ne tik miškuose ir kalnuose, bet ir mažose atogrąžų salelėse. Visur jos sukeldavo ekologinių padarinių. Nepaprastas žiurkių išradingumas, spartus gausėjimas ir apetitas lėmė augalijos pokyčius visame pasaulyje. Jos išstumia vietinius gyvūnus iš gyvenamųjų vietų, atima iš jų maistą, o ėsdamos jų kiaušinius ir jauniklius kelia jų išnykimo grėsmę.

Pavyzdžiui, žiurkės yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Naujojoje Zelandijoje tokių savitų paukščių kaip pelėdinės papūgos (kakapo) populiacija sumažėjo iki mažiau nei 100 paukščių. Dėl žiurkių tai pat ėmė sparčiai nykti ypatingosios vetos (Deinacrida rugosa), didžiuliai į žiogus panašūs vabzdžiai, aptinkami tik Naujojoje Zelandijoje.

Rudosios žiurkės gali sverti iki 1 kg

Daugelyje vietų abi agresyvios žiurkių rūšys gyvena greta viena kitos, ir vis dėlto jos tam tikra prasme yra pasidalijusios pasaulį ir jį puola kiekviena atskirai. Juodoji žiurkė ypač paplitusi šiltuose kraštuose , bet šaltose šalyse jai taip gerai nesiseka kaip rudajai žiurkei. Juodoji žiurkė yra talentinga laipiotoja, o štai rudoji – puiki plaukikė, turinti taip pat nepaprastai gerai išvystytą jutimų  sistemą, ji leidžia girdėti ultragarsą ir matyti ultravioletinę šviesą.

Rudoji žiurkė yra sunkesnė už savo pusseserę ir sveria iki 500 g, o retais atvejais – daugiau nei kilogramą. Juodosios žiurkės nėra tokios visaėdės kaip rudosios, todėl nedaro tiek daug žalos kaip jų giminaitės. Kartkartėm vis dėlto pastebimas staigus žiurkių skaičiaus šuolis, jis būna susijęs su bambukų derėjimu. Kai nebelieka bambukų sėklų, milžiniška žiurkių populiacija, ieškodama maisto, gali suėsti didelę dalį žmonių pasėlių ir grūdų atsargų. Daugelį amžių žmonės žino, ką reiškia, kai alkanos žiurkės sunaikina jų maistą.

Juodoji žiurkė paprastai būna liaunesnė už rudąją, bet jos abi gali siekti maždaug 0,5 m – nuo nosies iki uodegos galiuko. Juodoji žiurkė paprastai būna liaunesnė už rudąją, bet jos abi gali siekti maždaug 0,5 m – nuo nosies iki uodegos galiuko.,

Ir juodoji, ir rudoji žiurkės yra kilusios iš Azijos: rudoji – iš Šiaurės Kinijos, o juodoji – iš šiltesnių atogrąžų regionų. Iš ten – be žmonių valios, tačiau jų padedami šie graužikai pasklido beveik visame pasaulyje. Vakaruose juodosios žiurkės pirmąkart pasirodė maždaug prieš 2000 metų, kai per Aziją pasklido vakarų link ir pasiekė Artimuosius Rytus. Romėnai, kuriems pelės buvo puikiai pažįstamos, įkyrų naują gyvūną pavadino Mus Maximus – didžiąja pele.

Juodosios žiurkės sukėlė juodąją mirtį

Viduržemio regioną ir Vidurio Europą šis graužikas pasiekė 600 m. po Kr. ir nuo tada pasklido beveik visame pasaulyje, dažnai laivais, kaip keleivis be bilieto. Padariniai žmonijai buvo baisūs – kilo maro epidemija, viduramžiais ji apėmė Europą. Juodoji mirtis ypač negailestingai siautėjo 1349–1350 metais, ji pakeitė pasaulio istoriją.

Iš pradžių maras palietė tik graužikus. Kai žiurkė suserga, Yersina pestis, arba maro bakterija, dauginasi jos kūne. Šių bakterijų aptinkama ir kraujotakoje, jei žiurkinė blusa siurbia užsikrėtusio gyvūno kraują, ji gauna maro bakterijų. Jei žiurkė nudvesia, blusa turi rasti kitą šeimininką. Tai gali būti kita žiurkė arba žmogus – šitaip maras perduodamas žmogui.

Maro epidemija greičiausiai prasidėjo kažkur Azijoje XIV a. pradžioje, o 1346 metais liga pasiekė Juodąją jūrą. Iš čia ji paplito į Italiją ir kitas Europos šalis su pirklių laivais, kuriuose būdavo žiurkių. Išmirė beveik pusė Europos gyventojų, ir tai iš esmės pakeitė socialinę ir ekonominę žemyno raidą. Pasak kai kurių istorikų, juodoji mirtis buvo kapitalizmo pradžia. Darbdaviai konkuravo dėl sumažėjusios darbo jėgos siūlydami didesnį atlygį.

Tuo metu sumažėjo Bažnyčios įtaka, nes ji negalėjo paaiškinti ligos. Viduramžiais žmonės, suprantama, nežinojo apie ligas sukeliančias bakterijas, todėl dėl epidemijos buvo kaltinamos įvairios religinės ir politinės mažumos, puolami ir žudomi žydai, musulmonai, svetimšaliai.

Per kitus 300–400 metų maras pasikartojo kelis sykius, kaskart vis silpniau. Kai kurie mokslininkai aiškina tai naujos žiurkių rūšies – rudųjų žiurkių – pasirodymu. Rudosios žiurkės didesnės ir stipresnės už juodąsias, todėl išstūmė jas iš daugelio Europos regionų. Rudosios neplatina maro, todėl liga pamažu išnyko.

Gali išspręsti sudėtingas problemas

Kita vertus, paaiškėjo, kad rudoji žiurkė daug „pranašesnė“ visa ko niokotoja ir pasėlių kenkėja nei juodoji, iš dalies todėl, kad sugebėjo išgyventi daug sunkesnėmis sąlygomis. Niekas tiksliai nežino, kada rudoji žiurkė atkeliavo į Europą, bet XVI amžiaus pirmojo dešimtmečio viduryje ji buvo gerai žinoma Rytų ir Vidurio Europoje. 1730 metais pirmą kartą apie rudąsias žiurkes buvo išgirsta Anglijoje, o po dvidešimties metų jų buvo aptikta ir Šiaurės Amerikoje.

Ten prasidėjo jų klestėjimo era – šiandien Niujorkas yra turbūt labiausiai žiurkių apniktas miestas pasaulyje. Kai kuriais skaičiavimais, Niujorko mieste ir priemiesčiuose gyvena iki 100 milijonų žiurkių. Daugiausia pastangų pasaulyje skiriama rudosioms žiurkėms naikinti. Tačiau tai – stipri priešininkė, nes labai protinga. Rudosios žiurkės gali išspręsti sudėtingas užduotis ir turi nepaprastą atmintį. Kai kurie mokslininkai mano, kad šios žiurkės geba mąstyti ir elgtis taip, kaip geriausia tam tikromis sąlygomis.

Turint galvoje ilgą žiurkių nusikaltimų sąrašą, nenuostabu, kad žmonės visuomet stengėsi jas naikinti visais įmanomais būdais. Iš pradžių į darbą paleidome kates, specialiai mokytus šunis ir visus įmanomus ginklus, tačiau dar romėnai suprato, kad šio žaidimo laimėti neįmanoma. Žiurkės dauginosi pernelyg sparčiai – tiesiog nebuvo galima apčiuopiamai sumažinti populiacijos.

Kitas planas buvo išnuodyti žiurkes, bet ir čia žmogus greitai susidūrė su sunkumais. Žiurkės tiesiog per daug protingos ir nesileidžia apgaunamos ilgesnį laiką naudojant tą patį nuodą. Rudosios žiurkės itin gudrios. Jos ėda viską, bet susidūrusios su nauju maistu būna labai atsargios. Jei šiek tiek jo paragavusios žiurkės pasijunta prastai, daugiau niekada to daikto nepaliečia. Todėl nuodai turi veikti lėtai, t. y. turi praeiti mažiausiai trys arba keturios dienos, kol ima reikštis kokie nors simptomai. Kitaip žiurkės prisimins, ką ėdusios, ir susies maistą su neigiamu poveikiu.

Todėl šiuolaikinių žiurkių nuodų pagrindą sudaro medžiagos, ardančios žiurkių kraują ir sutrikdančios jo savybę krešėti. Galiausiai žiurkė lėtai nugaišta dėl vidinio kraujavimo. Bet net ir turint šių veiksmingų ginklų nėra jokių ženklų, rodančių, kad žiurkių populiacija mažėja. Šimtmečiais naikinami, šie graužikai tampa vis atsparesni nuodams. Galima sakyti, kad mes patys sukūrėme superžiurkes ir jas vis sunkiau sunaikinti.

Tam tikrose teritorijose žiurkes išnaikinti įmanoma, tačiau tam reikia labai plačiai ir agresyviai veikti, o didmiesčiuose tai labai sudėtinga. Didžiausia pasaulyje vieta – išskyrus Antarktidą, – kurioje nėra žiurkių, yra Alberta Kanadoje. Čia XX a. šeštajame dešimtmetyje vyriausybė pradėjo intensyvią nepertraukiamą žiurkių naikinimo kampaniją. Daugelyje kitų šalių galima nebent viltis, kad žiurkių populiacija neperkops pavojingų ribų.

Blogiausia turbūt tai, kad žiurkės vis dar perneša ligas. Jau 2010 metų vasarą Birmoje pasirodė beprasidedančios maro epidemijos požymių, o tuo metu Taivane mokslininkai atrado, kad rudoji žiurkė perneša naujo tipo bakteriją Bartonella rochalimae, žmonėms ji yra mirtina. Jokių ligos ženklų kol kas nėra, bet žinant, kiek pasaulyje gyvena žiurkių, galima įsivaizduoti pasaulinę epidemiją, šalia kurios juodoji mirtis atrodys kaip peršalimas – ir tada žmonija bus galutinai pralaimėjusi kovą su žiurkėmis.

Jų daug kas nekenčia, mažai kas mėgsta

Ne visi žmonės jaučia žiurkėms neapykantą. Iš tiesų daugumoje šalių šie graužikai tokie nekenčiami, kad žodis „žiurkė“ daugelyje kalbų yra įžeidimas, tačiau esama vietų, kuriose šis gyvūnas labai populiarus. Kelios religijos žiurkę laiko tiesiog šventa, o Azijos hinduistams net įprasta jas šerti.

Istorija byloja, kad žiurkės buvo populiarios ir kita prasme – kaip maistas. Pavyzdžiui, kadaise žiurkiena buvo svarbi ispanų patiekalo paeljos sudedamoji dalis. Daugelyje šalių žmonės iki šiol valgo žiurkes.

Šiaurės Indijos hinduistų Karni Mata šventykloje, dar žinomoje kaip Žiurkių šventykla, žiurkės yra šventos. Šiaurės Indijos hinduistų Karni Mata šventykloje, dar žinomoje kaip Žiurkių šventykla, žiurkės yra šventos.,

Geriausias ginklas yra individualiai pritaikyti nuodai

Veiksmingiausi žiurkių nuodai tiesiogiai veikia žiurkių kraują. Jie neleidžia kraujui krešėti, todėl prasideda vidinis kraujavimas ir žiurkė iš lėto mirtinai nukraujuoja.

1. Žiurkė išsigydo pati

Paprastai vidinį kraujavimą sustabdo vitaminas K. Iš pradžių vitaminą suaktyvina fermentas, vadinamas vitamino K epoksido reduktaze. Tuomet aktyvus vitaminas K gali pradėti sudėtingą procesą, verčiantį kraują krešėti.

2. Nuodai stabdo procesą

Nuodų molekulės prisitvirtina prie fermento paviršiaus, todėl fermentas nebegali aktyvinti vitamino K. Taigi kraujyje vis labiau mažėja aktyvaus vitamino K. Kai vitamino trūksta, kraujo krešėjimo procesas nebegali prasidėti.

3. Žiurkė mirtinai nukraujuoja

Prasideda ūmus vidinis kraujavimas ir jo nebegalima sustabdyti. Nuodai verčia kraują tekėti per kraujagyslių sieneles, taip smegenys ir kiti organai gauna per mažai deguonies ir žiurkė nugaišta.

Visa portale IliustruotasisMokslas.lt esanti medžiaga priklauso UAB „Verslo žinios“, jeigu nenurodyta kitaip. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose tinklalapiuose be išankstinio UAB „Verslo žinios” sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į IliustruotasisMokslas.lt kaip informacijos šaltinį.
Kaip įvertintumėte šį straipsnį?
Dalintis nuoroda:
Komentarai

Astronomai atrado Žemių Godzilą

„Tai tikra Žemių Godzila“, – taip naujai atrastą vadinamąją superžemę, kurios skersmuo 2,3 karto didesnis už Žemės, apibūdino Harvardo gyvybės kilmės tyrimo direktorius.
DAUGIAU

Pasyvioji meditacija veiksminga

Oslo universiteto mokslininkai iš smegenų nuotraukų nustatė, kaip smegenys veikia per dvi labiausiai paplitusias meditacijos praktikas – aktyviąją ir pasyviąją, dar vadinamą atsipalaidavimu.
DAUGIAU

Gyvensime storulių planetoje?

Pasak naujausio nutukimo tyrimo, trečdalis visų pasaulio žmonių turi antsvorio, o per pastaruosius tris dešimtmečius nė vienai šaliai nepavyko suvaldyti pasaulinio gyventojų svorio didėjimo.
DAUGIAU

Akla žuvis geba skaičiuoti

Akių neturinti žuvis, gyvenanti tamsiuose vandens apsemtuose urvuose po Somalio dykuma, nustebino mokslininkus, – net būdama akla, ji geba skaičiuoti daiktus.
DAUGIAU

Mirusi 115-metė atskleidžia gyvenimo ribas

Nyderlandų gyventoja  Hendrikje van Andel-Schipper mirė 2005 m., sulaukusi 115 metų. Mokslininkai ištyrė jos kūną ir nustatė galimą ryšį tarp kamieninių ląstelių skaičiaus ir amžiaus.
DAUGIAU

Jutiklis tiria maistą

Jei norite sužinoti, ką valgote arba kokia tabletė guli ant virtuvės stalo, jau galite tai padaryti.
DAUGIAU

Kosmose apvalėja širdis

Jei astronautai daug laiko praleidžia būdami nesvarumo būsenos, smarkiai paveikiama jų fiziologija.
DAUGIAU

Vandenynus nušviečia stebėtinai daug žuvų

Per penkias ekspedicijas į Bahamus Kaimanų salose ir Solomono salas JAV biologai nustatė 180 vandenyno gelmes nušviečiančių žuvų rūšis.
DAUGIAU

Robotą įkvėpė kengūra (1)

Vokietijos robotų gamintoja „Festo“ anksčiau yra stebinusi pasaulį robotais, sukurtais pagal, pavyzdžiui, spindulių judėjimą.
DAUGIAU

Zebras dryžuotas dėl musių

Ilgus metus mokslininkai siekė nustatyti zebro dryžių priežastį. Atlikus naują tyrimą nustatyta, kad dryžiai skirti apsisaugoti nuo musių.
DAUGIAU

Zondas metė unikalų žvilgsnį į Titano ežerus

Didžiausią Saturno palydovą Titaną dengia storas oranžinių debesų sluoksnis, tačiau NASA kosminis zondas „Cassini“, pro Saturną 2013 m. vasaros pabaigoje praskridęs ne vieną kartą, turėjo unikalią galimybę pažvelgti į ežerus palydovo šiaurės pusrutulyje.
DAUGIAU

Miesto bitės lizdus suka iš plastiko

Didžiausiame Kanados mieste Toronte gyvenančios bitės puikiai moka prisitaikyti prie aplinkos.
DAUGIAU

Mokslininkai skatina naujų plaukų augimą (2)

Mokslininkai baigia kurti būdą, kaip sustabdyti plikimą. Klonavus galvos odos ląsteles ir persodinus jas į odą, Kolumbijos universiteto Medicinos centro (JAV) ir Daramo universiteto (Didžioji Britanija) mokslininkams pavyko priversti naujus plaukus augti.
DAUGIAU

Mokslininkai pajaunino Didįjį Kanjoną

140 metų mokslininkai ginčijosi dėl Didžiojo Kanjono amžiaus. Nauji moksliniai tyrimai rodo, kad jis tikriausiai keliais milijonais metų jaunesnis nei manyta.
DAUGIAU

Kinija išskiria daugiau anglies dvideginio nei JAV (1)

Kinija jau seniai pralenkė JAV ir tapo daugiausia anglies dvideginio (CO2) išskiriančia valstybe.
DAUGIAU

Pamišę menininkai geresni (1)

Vincentas van Goghas nusipjovė dalį ausies. Lady Gaga dėvi sukneles iš mėsos. Tokių ekscentriškų menininkų sąrašas ilgas.
DAUGIAU

Elektroninė membrana lankstosi aplink plauką

Šveicarijos federalinio technologijos instituto Ciuriche mokslininkai padarė nedidelę revoliuciją.
DAUGIAU

Šnipinėjimo lėktuvas skris greičiau už garsą (1)

Viršgarsinis lėktuvas „SR-72“ 5 500 km atstumą iš Londono į Niujorką įveikia per valandą.
DAUGIAU

Nauja rentgeno technologija rodo ne tik kaulus (1)

Rentgeno aparatas paprastai yra didelis prietaisas, kuriantis kaulų ir kietųjų audinių atvaizdus, o minkštieji audiniai parodomi, nebent pacientui duodama kontrastinės medžiagos.
DAUGIAU

Žemės branduolį sudarė geležies lašeliai

Remdamiesi eksperimentais, Kalifornijoje (JAV) įsikūrusio Stanfordo universiteto mokslininkai savaip išaiškino vieną iš daugelio mūsų pasaulio paslapčių – kaip susiformavo iš geležies sudarytas branduolys.
DAUGIAU

Blyškią odą užtikrino genai

Europos, Indijos ir Australijos mokslininkų komanda sukūrė teoriją apie šviesios odos atsiradimą.
DAUGIAU

Rašiklis piešia audinį (1)

Aukštųjų technologijų rašikliu galima gydyti kaulų traumas – jis rašo ne rašalu, o kamieninėmis ląstelėmis.
DAUGIAU

Futbolininkų bėdos – kaip boksininkų (1)

Kai futbolo žaidėjai aukštai pašoka ir stengiasi galva pasiųsti kamuolį į vartus, jie rizikuoja patirti smegenų pažeidimą.
DAUGIAU

Išvalyti vandenynus (1)

Vandenynuose gausu šiukšlių. Milijonai tonų plastiko, kurio negalima surinkti, nes didžioji dalis yra suirusi į mikroskopines skiauteles. Taip mokslininkai manė, kol inžinerijos studentui iš Nyderlandų kilo netikėta mintis.
DAUGIAU

Keista, bet tiesa

Pietų Kalifornijos universitete (JAV) sukurtas kompiuterinis žaidimas moko žaidėjus nugalėti baimę.
DAUGIAU

Telefonas it rentgeno aparatas

Mokslininkams pavyko sukurti spindulius skleidžiančią mikroschemą, telpančią į mobilųjį telefoną, tad jie vienu žingsniu priartėjo prie svajonės apie kiaurai daiktus skrodžiantį regėjimą, efektyvius vėžio tyrimus ir greitą duomenų perdavimą.
DAUGIAU

Antibiotikus aktyvuoja šviesa

Gydymas antibiotikais gali neigiamai veikti ligonį, nes žūsta ir gerosios žarnyno bakterijos. Groningeno universiteto (Nyderlandai) mokslininkai sukūrė antibiotikus, kurie veikia tik ten, kur reikia.
DAUGIAU

Užterščiausias oras – Bulgarijoje

Jei lankotės Bulgarijos arba Lenkijos pramoniniame mieste, sulaikykite kvėpavimą.
DAUGIAU

Giliai po vandeniu lūžta bangos (1)

Povandeninė ketera Ramiajame vandenyne sukuria dangoraižio aukščio bangas.
DAUGIAU

Grenlandija tirpsta iš apačios (1)

Grenlandijos paviršių dengiantis ledyninis skydas tirpsta ir iš viršaus, ir iš apačios, teigiama tyrime, kuris atliktas vykdant tarptautinį projektą „IceGeoHeat“.
DAUGIAU
Banner Side 2

Kodėl jūros vanduo sūrus? (1)

Sūrumo jūros vandeniui suteikia medžiagos, per ilgą laiką atkeliavusios upėmis iš žemynų.
DAUGIAU

Kodėl kryžiuojame pirštus?

Pirštų kryžiavimas, tikintis, kad mus lydės sėkmė, paplitęs paprotys krikščioniškoje pasaulio dalyje.
DAUGIAU

Kada išrastas dezodorantas?

Amerikiečių bendrovė „Mum“ pirmąjį dezodorantą pasaulyje pristatė 1888 metais.
DAUGIAU

Kuri kalba lengviausia?

Paprasčiausia išmokti Kinijos mandarinų kalbą, teigia Oslo universiteto (Norvegija) kalbų profesorius Rolfas Theilas.
DAUGIAU

Ar kitose planetose yra debesų? (1)

Planetose, kurios yra pakankamai didelės, kad turėtų atmosferą, taip pat gali būti debesų.
DAUGIAU
Banner Side 2

Ar šimtakojai iš tiesų turi 100 kojų?

Šimtakojai gali turėti 100 ir net daugiau kojų.
DAUGIAU

Kodėl spengia ausyse? (1)

Spengimas ar zvimbimas ausyse vadinamas tinitu, jį sukelia garso bangas nerviniais impulsais...
DAUGIAU

Kaip dažnai išsirikiuoja visos planetos? (1)

Kartkartėmis danguje galima išvysti arti viena kitos esančias dvi planetas. Ar visos aštuonios jų gali išsirikiuoti viena linija?
DAUGIAU

Kokia knyga storiausia?

Storiausia masiškai leista knyga buvo 4 032 puslapių rinktinė....
DAUGIAU

Kur dingsta Saulės šviesa?

Kur dingsta Saulės šviesa, pasiekusi Žemę? Ar ji sugeriama kaip šiluma ar tampa kuo nors kitu?
DAUGIAU

Kaip laivai saugomi nuo rūdžių?

Kontaktuodami su deguonimi metalai ỹra skirtingu greičiu, tad jų rūdijimo laikas taip pat nevienodas.
DAUGIAU

Ar aspartamas sukelia vėžį? (1)

1996 m. amerikietis neurologas Johnas Olney dirbtinį saldiklį aspartamą (E951) apkaltino sukeliant vėžį.
DAUGIAU

Ar gyvūnams, kaip ir žmonėms, išsiskiria endorfinų?

Endorfinai malšina skausmą ir padeda reguliuoti emocijas, be to, padeda ir žmonėms, ir gyvūnams nekreipti dėmesio į skausmą.
DAUGIAU

Kaip gaminami ryžių trapučiai?

Spraginti ryžiai, kuriuos pažįstame iš ryžių trapučių, gaminami drėkinant ryžius ir veikiant juos 9–10 atmosferų slėgiu bei 255–265 laipsnių temperatūra.
DAUGIAU

Kada pradėjome skustis?

Pirmieji skustuvus gaminti pradėjo egiptiečiai prieš 5 tūkst. metų.
DAUGIAU

Ar skorpionai gali nusižudyti?

Legendos apie besižudančius skorpionus sklinda jau tūkstančius metų.
DAUGIAU

Kaip veikia dirbtinė širdis?

Ar dirbtinė širdis veikia taip pat kaip tikra?
DAUGIAU

Kodėl viršutiniuose atmosferos sluoksniuose temperatūra žemesnė?

Šaltas oras sunkesnis už šiltą. Kodėl kylant aukštyn oras darosi vėsesnis?
DAUGIAU

Ką reiškia oktaninis skaičius?

Automobilis varomas sprogimais variklio cilindruose, kur žvakės kibirkštis uždega oro ir benzino mišinį.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad sliekai gali dalytis ir gyventi toliau?

Esu girdėjęs, kad perpjautas sliekas toliau gyvena kaip du atskiri gyvūnai. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Per kiek laiko jėgainės grąžina energiją?

Jėgainės apsimoka tik tada, jei jose gaminama daugiau energijos, nei sunaudota jas statant.
DAUGIAU

Ar gyvūnų kraujas skiriasi nuo žmonių?

Žmonių ir kitų žinduolių kraujo sandara iš esmės tokia pati.
DAUGIAU

Kodėl magnetas traukia metalus?

Iš esmės visi atomai yra mažyčiai magnetai, tačiau didžiojoje dalyje medžiagų šie magnetai yra išdėstyti atsitiktine kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl ką tik išsivalius dantis sultys atrodo neskanios? (1)

Dantų pastoje esanti putojimo medžiaga pablogina skonio pojūtį.
DAUGIAU

Kiek medaus surenka bitė?

Per gyvenimą bitė darbininkė surenka ne mažiau nei 1 g medaus.
DAUGIAU

Kodėl šypsodamiesi rodome dantis?

Plati šypsena, pro kurią matomi apnuoginti dantys, yra tik viena veido išraiškų, reiškiančių džiaugsmą.
DAUGIAU

Ar vorai ropoja kitų vorų tinklais?

Voras gali lengvai laipioti artimų rūšių vorų tinklais. Tinklą numegzti užima daug laiko, todėl galima pamanyti, kad vorai perima kitų tinklus.
DAUGIAU

Ar nuo lietaus debesys susitraukia?

Lyjant debesys netenka masės, tačiau paprastai kylantis drėgnas oras, sudarantis debesį, ir toliau jam teikia masės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad negyvi paukščiai krinta ant žemės? (2)

Esu girdėjęs apie didelius būrius paukščių, staiga kritusių ir užsimušusių JAV ir Švedijoje. Ar tai tiesa? Kodėl taip nutinka?
DAUGIAU

Ar gali stiklinė šalto vandens sustabdyti žagsulį?

Žagsime, nes paveikiamas klajoklis nervas, o jis priverčia diafragmą susitraukinėti.
DAUGIAU

Ar ugnis dega žemoje temperatūroje?

Ar įmanoma uždegti ugnį minusinėje temperatūroje? Ar tokia liepsna bus karšta?
DAUGIAU

Ar tiesa, kad smūgis gali sukelti amneziją? (1)

Stiprus smūgis į galvą gali kelioms dienoms „išjungti“ atmintį.
DAUGIAU

Ar kola gelbsti skaudant pilvui? (1)

Kaip ir kitose angliarūgštės prisotintuose gėrimuose, koloje yra daug cukraus ir druskų.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad...iki 4 metų nieko neatsimename? (5)

Ar tiesa, kad vaikų iki 4 metų smegenys dar nepasirengusios kaupti atsiminimų?
DAUGIAU

Kodėl, turint temperatūros, krečia ir šaltis, ir karštis? (1)

Šalčio ir šilumos pojūčius paprastai sukelia aukšta arba žema kūno temperatūra, nors organizmas stengiasi išlaikyti apie 37 laipsnių kūno temperatūrą.
DAUGIAU

Kodėl atomo branduolys neišyra?

Atomo branduolį sudaro teigiamojo krūvio protonai ir krūvio neturintys neutronai.
DAUGIAU

Ar gestų kalba visur vienoda?

Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestais žmonės bendravo gerokai anksčiau, nei išrasta sakytinė kalba.
DAUGIAU

Kaip matuojamas futbolininkų darbo krūvis?

Nubėgto atstumo matavimai parodo, kad žaidėjas per aukščiausios lygos rungtynes paprastai nubėga 10 kilometrų.
DAUGIAU

Ar gyvūnai sensta greičiau?

Gyvenimo trukmė glaudžiai susijusi su dauginimusi, tad dauguma gyvūnų sensta greičiau nei žmonės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad šarkos vagia blizgius daiktus? (1)

Raktai, monetos ir papuošalai. Pasak legendos, šarkos šiems daiktams negali atsispirti.
DAUGIAU

Kada žmonės įsirengė pirmuosius šiukšlynus?

Šiukšlynais žmonės naudojasi jau 10 tūkst. metų – nuo tada, kai pradėjo dirbti žemę.
DAUGIAU

Ar ciklonai visada sukasi ta pačia kryptimi?

Šiaurės pusrutulyje vėjas ciklone visada juda prieš laikrodžio rodyklę, o Pietų pusrutulyje jis sukasi priešinga kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl mikrobangų krosnelėje sviestas sprogsta?

Mikrobangų krosnelėje maistas šildomas mikrobangomis, kurios priverčia vandens ir riebalų molekules judėti.
DAUGIAU

Kodėl žiedas mūvimas ant bevardžio piršto? (1)

Ant ketvirtojo piršto nuo nykščio žiedus mūvime jau nuo antikos laikų.
DAUGIAU

Ar miego ritmas įgimtas?

Mūsų miego ritmą valdo biologinis laikrodis, kuris veikia 24 valandų darbo ciklais, tad tam tikru laiku pavargstame.
DAUGIAU

Kodėl dramblio ilgas straublys?

Prieš 30–40 mln. metų dramblių protėviai buvo vos metro aukščio ir greičiausiai gyveno vandenyje, kaip šiandieniniai begemotai.
DAUGIAU

Kodėl miestiečiai labiau alergiški?

Miesto gyventojai dažniau nei kaimo serga šienlige. Tai atrodo nelogiška. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Kaip katė murkia? (1)

Katės murkimas panašus į žmogaus niūniavimą.
DAUGIAU

Ar žmonės gali įsimagnetinti?

Žmonės įsimagnetinti negali, nes mūsų organizme nėra kam sukurti magnetinio lauko, kuris būtų pakankamai stiprus ir trauktų daiktus.
DAUGIAU

Kaip auga sraigės kiautas?

Sraigės kiautas – tai iš atskirų sluoksnių sudarytas spiralės formos vamzdelis.
DAUGIAU

Kokios spalvos yra veidrodis? (2)

Griežtai kalbant, veidrodis yra bespalvis.
DAUGIAU

Kas išrado kreditinę kortelę?

1949 m. bendrovės „Hamilton Credit Corporation“ vadovas Frankas McNamara su draugais lankėsi restorane.
DAUGIAU

Kodėl moterų rankos sustorėja?

Mums senstant, lėtėja odos baltymo kolageno gamyba, todėl riebalų ląstelės gali sudaryti drebančius gumbus.
DAUGIAU

Kada jaučiame norą šlapintis?

Kai šlapimo pūslė prisipildo 25–50 procentų, ji siunčia signalą smegenims, kad laikas į tualetą.
DAUGIAU

Kiek svėrė mažiausias naujagimis?

Mažiausio svorio išgyvenęs naujagimis yra Amillia Taylor.
DAUGIAU

Kodėl nesudega žvakės dagtis? (1)

Žvakės liepsna atsiranda dėl degančių stearino garų, ne dėl degančio dagčio.
DAUGIAU

Ar galima per daug miegoti?

Mokslininkai surado ryšį tarp ilgo miego ir fizinių ydų.
DAUGIAU

Ar nesmulkinti grūdai skirtingi?

Nesmulkintuose grūduose yra įvairių grūdų elementų, kurie priklauso nuo grūdų rūšies.
DAUGIAU

Kas išrado alaus butelio kamštelį?

Pirmąjį alaus butelio kamštelį 1891 m. išrado amerikietis Williamas Painteris.
DAUGIAU

Kodėl pingvinai negali skraidyti?

Skraidymas – specializuotas ir daug energijos reikalaujantis judėjimo būdas. Visos skraidančio gyvūno kūno dalys sukurtos gyvenimui ore.
DAUGIAU

Ar visi nagai auga vienodu greičiu?

Kiekvienas nagas auga savo greičiu. Paprastai greičiausiai auga nagai ant tų pirštų, kurių paskutinis pirštakaulis ilgiausias.
DAUGIAU

Kurtumas muzikai?

Kai kurie žmonės gimsta kurti muzikai. Jie pasižymi normalia klausa, intelektu ir atmintimi, tačiau nesugeba atpažinti ar atsiminti paprastų melodijų ir ritmų, dainuodami nusidainuoja.
DAUGIAU

Kur yra didžiausia pasaulyje atominė elektrinė?

Pati didžiausia atominė elektrinė pasaulyje yra Japonijoje, 220 km į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
DAUGIAU

Kaip greitai juda ašigaliai?

Magnetinio Šiaurės ašigalio vietą 1831 m. pirmasis nustatė anglas Jamesas Rossas, ir kai Roaldas Amundsenas ašigalyje apsilankė 1904 m., šis jau buvo pasislinkęs 50 kilometrų.
DAUGIAU

Kaip veikia guminis trintukas?

Rašant pieštuku ant popieriaus, mažos grafito dalys atskyla nuo pieštuko šerdies ir prisitvirtina prie nelygaus popieriaus paviršiaus.
DAUGIAU

Ar charakteris paveldimas? (1)

Daugybė tyrimų įrodė, kad genai gali būti atsakingi už šiek tiek daugiau nei 50 proc. visų charakterio skirtumų.
DAUGIAU

Kur lyja gausiausiai?

Ljoro (Kolumbija) kasmet iškrenta 13 300 mm kritulių, tad regionas laikomas drėgniausia vieta pasaulyje.
DAUGIAU

Ar gyvūnai žudosi? (2)

Mokslininkai nežino, ar koks nors gyvūnas yra nusižudęs, tačiau esama ne vieno pavyzdžio, kai gyvūnai save žaloja.
DAUGIAU

Kurių gyvūnų nėštumas trunka ilgiausiai? (1)

Kai kurių gyvūnų nėštumas trunka labai ilgai, jis kelis kartus  viršyja žmogaus.
DAUGIAU

Kodėl žmonėms po akimis atsiranda maišeliai?

Maišeliai po akimis ypač išryškėja su amžiumi, nes aplink akis esanti oda, raumenys, riebalai ir audiniai laikui bėgant praranda lankstumą.
DAUGIAU

Kaip matuojamas Žemės amžius?

Uolienų amžiui nustatyti mokslininkai taiko radiometrinius metodus, paremtus tuo, kad skirtingų elementų radioaktyvių atmainų (vadinamų izotopais) irimas vyksta tam tikru greičiu.
DAUGIAU

 Kodėl apskritimas dalijamas į 360 laipsnių?

Tikslaus atsakymo į šį klausimą nėra, bet tai tikriausiai susiję su tuo, kad Babilonijos skaičių sistemoje kardinalusis skaičius buvo 60.
DAUGIAU

Kas yra virtualusis vanduo? (1)

Gaminant prekes, dažnai reikia nemažai vandens. Mokslininkai jį vadina „virtualiuoju vandeniu“, nes pirkėjai tiesiogiai nepajaus vartoją vandenį.
DAUGIAU

Koks automobilis yra mažiausias? (1)

Jis yra 104,14 cm aukščio, 66,04 cm pločio ir 132,08 cm ilgio – britų „Wind Up“ yra mažiausias pasaulyje miestui pritaikytas automobilis.
DAUGIAU

Kada išrasta dantų pastos tūtelė?

Dantų pastą tūtelėje 1892 m. išrado JAV odontologas Washingtonas Sheffieldas.
DAUGIAU

Kam briedžiui barzda?

Briedžio pasmakrėje kaba kailiu padengta odos raukšlė, vadinama barzda.
DAUGIAU

Kur yra ilgiausias tramvajų tinklas?

Sofijoje (Bulgarija) tramvajai tebėra populiari transporto priemonė.
DAUGIAU

Kuris vantinis tiltas aukščiausias?

Atstumas tarp Meksikoje esančio tilto El Puente Baluarte paviršiaus ir po juo plytinčio slėnio – 390 m.
DAUGIAU

Kodėl Venera sukasi taip lėtai? (3)

Venera yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kurios diena trunka ilgiau nei metai.
DAUGIAU

Kokio dydžio gali būti auglys? (2)

1991 m. 34 metų amerikietei pašalintas didžiausias kada nors užfiksuotas auglys.
DAUGIAU

Kokie cheminiai elementai sudaro žmogų? (2)

Didžiąją dalį mūsų organizmo sudaro deguonis, vandenilis ir anglis.
DAUGIAU

Ar gali šiltas vanduo užšalti greičiau už šaltą? (2)

Gali pasirodyti keista, kad šiltas vanduo užšąla greičiau nei šaltas, tačiau kartais taip nutinka.
DAUGIAU

Kaip toli ir aukštai pumos šokinėja?

Pumos paplitusios didelėse teritorijose Š. ir P. Amerikoje, gyvena kalvotose vietovėse miškuose ir kalnuose.
DAUGIAU

Ar nulaužti visi kodai? (1)

Kai kurie kodai dar neiššifruoti. Vieni garsiausių – Bealo šifras ir Voiničiaus rankraštis.
DAUGIAU